Poniższe tabele z harmonogramami dotyczą naszego intensywnego zimowego kursu IELTS we Wrocławiu.

INFORMUJEMY, ŻE OBECNIE NIE PROWADZIMY WE WROCŁAWIU INTENSYWNEGO ZIMOWEGO KURSU IELTS.