Poniższe tabele z harmonogramami dotyczą naszego zimowego kursu Matura Booster we Wrocławiu.

INFORMUJEMY, ŻE OBECNIE NIE PROWADZIMY WE WROCŁAWIU ZIMOWEGO KURSU MATURA BOOSTER.