Zdjęcie grupy dzieci - kurs języka agielskiego dla dzieci
Zdjęcie grupy dzieci - kurs języka agielskiego dla dzieci ©

Mat Wright

 Małe dzieci przyswajają sobie języki w naturalny sposób; w przeciwieństwie do nastolatków i dorosłych mają wewnętrzną motywację, aby przyswajać wiedzę bez świadomego procesu uczenia się. Potrafią naśladować wymowę i samodzielnie rozpracowywać reguły gramatyczne. Nie przychodzi im do głowy, że nauka angielskiego może być trudna, chyba, że usłyszą taką sugestię od dorosłych, którzy najprawdopodobniej uczyli się angielskiego metodami akademickimi, w późniejszym wieku i z podręczników pełnych gramatyki.

Korzyści z wczesnego rozpoczęcia nauki

 • Małe dzieci wciąż używają swych własnych, wrodzonych strategii za pomocą których przyswajają sobie język ojczysty i szybko odkrywają, że mogą stosować te same strategie wobec języka angielskiego.
 • Małe dzieci mają czas na naukę przez zabawę. Uczą się języka biorąc udział w zabawach językowych razem z dorosłym. Najpierw same chwytają sens ogólny zdania, a potem poznają dokładne znaczenie dzięki objaśnieniom dorosłego w języku, który znają.
 • Małe dzieci mają więcej czasu na angielski. Na tym etapie programy szkoIne/przedszkolne są zwykle w miarę luźne, nie trzeba się jeszcze uczyć na pamięć mnóstwa faktów, nie ma sprawdzianów. Nie zadaje się jeszcze, bądź zadaje się niewiele prac domowych i dzieci są mniej zestresowane, jeśli chodzi o konieczność osiągania określonych standardów.
 • Wygląda na to, że dzieci, które mają możliwość nauczenia się drugiego języka wcześnie, w późniejszym życiu używają tych samych instyktownych strategii przy uczeniu się kolejnych języków. Nauka trzeciego, czwartego, czy nawet większej ilości języków przychodzi łatwiej niż w przypadku drugiego języka.
 •  Maluchy, w przeciwieństwie do starszych dzieci i dorosłych, przyswajają sobie języki, a nie świadomie się ich uczą, przez co prawdopodobnie będą miały lepszą wymowę, a także wyczucie języka i kultury. Gdy jednojęzyczne dzieci wkraczają w okres dojrzewania i stają się mniej pewne siebie, ich umiejętności przyswajania języka maleją i czują, że muszą świadomie uczyć się języka angielskiego metodami opartymi na studiowaniu gramatyki. Wiek, w którym następuje ta zmiana, zależy w dużym stopniu od indywidualnego rozwoju danego dziecka, jak i od oczekiwań ze strony społeczeństwa.

Etapy w nauce języka angielskiego

Język mówiony w naturalny sposób przychodzi najpierw, poprzedzając czytanie i pisanie.

Okres ciszy

Gdy maleńkie dzieci uczą się języka ojczystego, na początku przechodzą przez „okres ciszy”, kiedy patrzą, słuchają, ale jeszcze nie zaczęły mówić i zamiast tego próbują komunikować się wyrazem twarzy lub gestami. Gdy małe dzieci uczą się angielskiego, może mieć miejsce podobny „okres ciszy”, w którym porozumiewanie się i rozumienie przychodzą najpierw, zanim dziecko wypowie jakiekolwiek słowa po angielsku.

Podczas tej fazy rodzice powinni Zachęcać dzieci do uczestniczenia w dialogach prosząc ich o powtórzenie słowa. Dialogi powinny być odgrywane przez jedną osobę - słuchając dorosłego dziecko ma okazję, aby przyswoić trochę języka. Gdy dorosły używa elementów tzw. „języka nianiek” (sposób mówienia dorosłych dostosowany do małych dzieci) by wspomóc naukę, dzięcko będzie potrafiło stosować te same strategie, których używało ucząc się swego języka ojczystego.

Początki mówienia

Po pewnym czasie, co jest uzależnione od tego, jak często odbywają się lekcje angielskiego, każde dziecko (dziewczynki często szybciej niż chłopcy) zaczynają wypowiadać pojedyncze słowa („cat”, „house”) lub zapamiętane jako całość krótkiej frazy („What’s that?”, „It’s my book”, „I can’t”, „That’s a car”, „Time to go home”) w dialogach lub spontanicznie. Dziecko nauczy się ich na pamięć i naśladuje dokładnie wymowę, nie uświadamiając sobie, że niektóre z nich mogą składać się więcej niż z jednego słowa. Ten etap trwa przez jakiś czas, dziecko przyswaja sobie coraz więcej języka i w ten uproszczony sposób zaczyna uczestniczyć w dialogach, chociaż nie jest jeszcze gotowe, aby samodzielnie budować zdania.

Budowanie struktur

Stopniowo dzieci zaczynają budować frazy składające się z pojedynczego zapamiętanego słowa, do którego dodają określenia ze znanego im słownictwa (,,a dog”, „a brown dog”, „a black and brown dog”)  lub z pojedynczego zapamiętanego wyrażenia, do którego dodają coś od siebie ("Tha’s my chair”, „Time to play”).W zależności od częstotliwości obcowania z angielskim i jakości tych zajęć dzieci stopniowo zaczynają budować całe zdania.

Rozumienie

Poziom rozumienia zawsze przewyższa poziom mówienia. Małe dzieci mają szczególne zdolności rozumienia, gdyż ucząc się ojczystego języka nauczyły się sztuki rozumienia korzystając z przeróżnych kontekstów. Maluchy niekoniecznie rozumieją wszystko, co słyszą w swym ojczystym języku, ale pojmują sens wypowiedzi - wygląda to tak, że rozumiejąc kilka istotnych słów, rozszyfrowują znaczenie całości wykorzystując przy tym przeróżne, wynikające z kontekstu wskazówki. Zachęcone, szybko zaczną stosować swoje umiejętności ,,wychwytywania” sensu również w wypowiedziach angielskich.

Frustracja

Gdy nauka angielskiego straci już swój pierwszy urok nowości, niektóre małe dzieci, zwłaszcza chłopcy, zaczynają odczuwać frustrację, ponieważ nie umieją wyrazać swoich myśli po angielsku. lnne dzieci chcą szybko mówić pó angielsku, tak samo jak w swym ojczystym języku. Frustrację często można pokonać ucząc dzieci w języku angielskim czegoś, czym mogą się potem popisywać, np. „umiem policzyć do 12 po angielsku”, lub bardzo prostych rymowanek.

Błędy

Dzieciom nie powinno się mówić, że popełniły błąd, gdyż każda taka sytuacja od razu demotywuje. Błędy mogą być naturalną cześcią procesu rozszyfrowywania zasad angielskiej gramatyki, albo mogą wynikać z niewłaściwej wymowy. „I goed” wkrótce zmieni się w „went”, jeżeli dziecko będzie słyszało, jak dorosły potwierdza „yes, you went”. Podobnie będzie, gdy dorosły w wypowiedzi na „zee bus” będzie powtarzać „the bus”. Tak samo jak podczas nauki języka ojczystego, jeśli dzieci mają okazję słuchać, gdy dorosły powtarza ich wypowiedź w poprawny sposób, same z czasem skorygują swój sposób mówienia.

Nauka języka a płeć dziecka

Mózgi chłopców rozwijają się inaczej niż mózgi dziewczynek i ma to wpływ na to, w jaki sposób chłopcy uczą się języka i jak go używają. Czasem zajęcia w grupach mieszanych są słabo dostosowane go potrzeb chłopców. Mogą oni pozostać w cieniu dziewczynek, które mają naturalne zdolności do używania języka. Jeżeli chcemy, by mali chłopcy wykorzystywali w pełni swój potencjał, potrzebne im będą inne doświadczenia językowe niż dziewczynkom, a ich osiągnięcia nie powinny być porównywane do osiągnięć dziewczynek.

 Nauka języka - wskazówki praktyczne

 • Małym dzieciom dużo łatwiej jest nauczyć się angielskiego, jeżeli zapewni im się właściwy rodzaj ćwiczeń i zabaw językowych, podczas których będą miały wsparcie dorosłego używającego technik znanych z „języka nianiek”.
 • Małe dzieci potrzebują uczyć się bezpiecznie i wiedzieć, że są konktrene powody, dla których używa się języka angielskiego.
 • Ćwiczenia muszą być powiązane z już znanymi dzieciom interesującymi elementami życia codziennego, np. czytanie i oglądanie angielskich książeczek z obrazkami, mówienie rymowanek po angielsku, jedzenie „angielskich” przekąsek.
 • Ćwiczenia są na bieżąco komentowane przez dorołego, który opowiada, co się właśnie dzieje, i uzupełniane dialogami z użyciem elementów „języka nianiek”.
 • Zajęcia z angielskiego są zabawne i ciekawe oraz koncetrują się wokół pojęć, które dzieci już rozumieją w swym ojczystym języku. W ten sposób dzieci nie uczą się dwóch rzeczy na raz - nowego pojęcia i nowego języka - ale po prostu uczą się angielskiego, by rozmawiać o czymś, co już znają.
 • Gdy tylko to możliwe, korzysta się z różnych rekwizytów, gdyż pomaga to w zrozumieniu i wzbudza ogólne zainteresowanie.

Czytanie

Dzieci, które umieją już czytać w swoim ojczystym języku, zwykle chcą się dowiedzieć, jak się czyta po angielsku. Wiedzą już jak rozszyfrowywać słowa napisane w ich rodzimym języku i – jeżeli nikt nie powie im jak czytać po angielsku - może się zdarzyć, że zastosują przy tym zasady właśnie z tego języka, przez co będą czytać angielskie słowa w niewłaściwy sposób.

Zanim małe dzieci poznają zasady czytania po angielsku, muszą poznać nazwy 26 liter alfabetu i odpowiadające im głoski. Angielski ma 26 liter, ale około 44 głosek (w standardowym angielskim) i aby uniknąć pomieszania lepiej zapoznać dziecko z resztą głosek dopiero , gdy będzie ono bardziej zaawansowane w języku i w czytaniu.

Początki nauki czytania po angielsku są łatwiejsze, jeśli dzieci znają już słowa i zwroty, które próbują przeczytać. Wiele dzieci samodzielnie dochodzi do tego, jak czyta się po angielsku, jeżeli wcześniej dorosły czytał i pokazywał im książeczki z obrazkami, albo, jeżeli uczyły się rymowanek, gdyż najprawdopodobniej sporo z tego zapamiętały. Czytanie tego, co znają na pamięć, to ważny krok w nauce czytania, gdyż dzięki temu dzieci samodzielnie mogą rozszyfrować, jak czyta się proste słowa. Gdy dziecko ma już spory zasób słów, które potrafi przeczytać, zaczyna się czuć na tyle pewnie, że można rozpocząć bardziej usystematyzowaną naukę.

Rodzicielskie wsparcie

Dzieci muszą czuć, że robią postępy. Potrzebują ciągłej zachęty, a także pochwał, gdy zrobią coś dobrze, ponieważ każdy sukces motywuje. Rodzice mają idealne warunki, by motywować swe dzieci, a tym samym pomagać im w nauce, nawet, jeśli sami znają angielski tylko w stopniu podstawowym i w praktyce uczą się razem ze swymi dziećmi.

Wspólnie ucząc się języka rodzice nie tylko sprawiają, że angielski i ćwiczenia językowe stają się częścią życia rodzinnego, ale mogą także wpływać na to, jak ich dzieci będą podchodzić do nauki języków i do innych kultur w ogóle. Obecnie wiemy, że większość poglądów utrzymujących się przez całe życie formuje się zanim człowiek ukończył 8-9 lat.

Autor: Opal Dunn

Ⓒ British Council 2010 

Linki zewnętrzne