Najmłodsi (2–5 lat)

Na początku zajęć najmłodsze dzieci są umieszczane w odpowiedniej do wieku grupie Early Years Plus.

Dzieci w wieku 6–8 lat będą: 

 • przydzielone do grupy najbardziej odpowiadającej poziomowi znajomości języka angielskiego, po konsultacji z doświadczonym nauczycielem
 • uczyły się języka angielskiego otrzymując przy tym wsparcie i szansę na wyrażenie siebie w przyjemnej i wspierającej atmosferze
 • czerpały przyjemność z lekcji wypełnionych piosenkami, opowiadaniami, zabawami i innymi czynnościami dostosowanymi do ich wieku 
 • wzmacniały swoją pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym oraz rozwijały zainteresowanie językiem angielskim 
 • poznawały i ćwiczyły różnorodne funkcje językowe oraz słownictwo
 • obcowały z żywym językiem poprzez zajęcia zapewniające prawdziwy cel komunikowania się w znanych i zrozumiałych sytuacjach
 • rozwijały wiedzę o otaczającym je świecie 
 • stale rozwijały zdolność percepcji, umiejętność czytania, pisania i liczenia w ich języku ojczystym. Nasz podział na grupy w tej kategorii wiekowej został dostosowany do umiejętności czytania i pisania, jak również wspiera edukację szkolną. 
 • systematycznie monitorowane w celu weryfikacji postępów
 • robiły postępy dzięki rekomendacjom naszych doświadczonych nauczycieli. Dzieci w tak wczesnym wieku mogą nie rozwijać się w sposób linearny, w zależności od poprzednich doświadczeń związanych z nauką języka angielskiego, umiejętności czytania i pisania, itp.

Dzieci w wieku 9–11 lat będą: 

 • przydzielone do grupy najbardziej odpowiadającej poziomowi znajomości języka angielskiego, po konsultacji z doświadczonym nauczycielem
 • uczyły się języka angielskiego otrzymując przy tym wsparcie i szansę na wyrażenie siebie w przyjemnej i wspierającej atmosferze
 • wzmacniały swoją pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym oraz rozwijały zainteresowanie językiem angielskim
 • poznawały i ćwiczyły różnorodne funkcje językowe oraz słownictwo
 • uczestniczyły w zajęciach, które poprzez interakcję, gry i aktywności, będą rozwijały wszystkie elementy komunikacji – słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie  
 • szlifowały znajomość języka angielskiego  
 • doskonaliły zdolność myślenia i rozwiązywania problemów  
 • rozwijały rozumienie powszechnie przyjętych wartości i zachowań 
 • lepiej poznawały otaczający je świat i język angielski, jako język globalny  
 • robiły postępy dzięki rekomendacjom naszych doświadczonych nauczycieli. Dzieci w tak wczesnym wieku mogą nie rozwijać się w sposób linearny, w zależności od poprzednich doświadczeń związanych z nauką języka angielskiego, umiejętności czytania i pisania, itp.