By British Council Polska

23 Cze 2023 - 15:55

Verbs with to or -ing in English, blog image

W miarę jak coraz lepiej znasz angielski i zaczynasz być w stanie wyrazić bardziej złożone idee, często będziesz konstruować zdania z więcej niż jednym czasownikiem. W języku angielskim można to zrobić na dwa sposoby, używając formy gerund (czasownik kończący się na -ing), lub bezokolicznika (czasownik z to). Skąd jednak wiedzieć, z którego z nich skorzystać? W tym poście przyjrzymy się czasownikom z to i czasownikom z -ing w języku angielskim.

Kiedy używamy tej struktury?

Do you enjoy learning English? (Czy lubisz uczyć się angielskiego?)
Do you want to improve your level? (Czy chcesz podnieść swój poziom?)

Zauważ, że w obu tych pytaniach występują dwa czasowniki (lubić i uczyć oraz chcieć i doskonalić). To pierwszy czasownik decyduje o tym, czy drugi czasownik będzie z -ing czy z to. W tym przypadku po czasowniku enjoy zawsze występuje czasownik z -ing, a po czasowniku want zawsze występuje czasownik z to.

Jakie są zasady?

Dlaczego po niektórych czasownikach występuje gerund, a po niektórych bezokolicznik? Krótka odpowiedź brzmi: nikt nie wie, tak po prostu jest!  To nie jest informacja, którą większość uczących się języka chce usłyszeć, ale każda dobra książka do gramatyki będzie miała długą listę czasowników, po których następuje gerund i czasowników, po których następuje infinitive - trzeba się ich po prostu nauczyć!

Aby było to jeszcze prostsze, zebraliśmy poręczną listę najczęstszych czasowników z przykładami:

Pospolite czasowniki, po których następuje bezokolicznik z to

afford She can’t afford a new computer at the moment so she’s borrowed an old one from me. (W tej chwili nie stać jej na nowy komputer, więc pożyczyła ode mnie stary.)
agree Do you agree to follow the rules? (Czy zgadzasz się przestrzegać zasad?)
decide I’ve decided to move out of the city. (Zdecydowałem się wyprowadzić z miasta)
forget Don’t forget to lock the door when you leave! (Nie zapomnij zamknąć drzwi, kiedy wychodzisz!)
help Can you help me to carry this bag, please? (Czy możesz mi pomóc nieść tę torbę, proszę?)
hope I hope to be back before 10pm tonight. (Mam nadzieję, że wrócę dziś wieczorem przed 22:00.)
learn Jerry learnt to speak English when he was five. (Jerry nauczył się mówić po angielsku, gdy miał pięć lat.)
need Do you need to go to the bank? There’s one there. (Czy musisz iść do banku? Tam jest jeden.)
offer Dan offered to take me home. (Dan zaproponował, że odwiezie mnie do domu)
plan We’re planning to visit New York next summer. (Planujemy odwiedzić Nowy Jork następnego lata.)
pretend Lola was pretending to be asleep. (Lola udawała, że śpi.)
promise They promised to come to the party. (Obiecali przyjść na imprezę.)
seem He seems to like his new school. (Wygląda na to, że polubił swoją nową szkołę)
want He doesn’t want to go to his piano class. (On nie chce chodzić na lekcje fortepianu.)
would like I’d really like to visit Andalucia. (Bardzo chciałabym pojechać do Andaluzji.)

Pospolite czasowniki, po których następuje gerund:

enjoy I enjoy going to the cinema. (Lubię chodzić do kina.)
finish I finished studying and then went to the pub. (Skończyłem się uczyć, a potem poszedłem do pubu.)
imagine Can you imagine living in that palace? (Wyobrażasz sobie życie w takim pałacu?)
mind Do you mind helping me with this bag? (Pomożesz mi z tą torbą?)
spend (time) She spends a lot of time uploading photos to the internet. (Ona spędza dużo czasu na przesyłaniu zdjęć do Internetu.)
suggest She suggests going to bed an hour earlier. (On proponuje położyć się spać godzinę wcześniej.)
avoid If I were you, I’d avoid going that way - there’s loads of traffic! (Gdybym był tobą, unikałbym chodzenia tamtędy - jest duży ruch!)

Zauważ, że jest więcej czasowników, po których następuje bezokolicznik niż gerund, więc kiedy masz wątpliwości, dobrą strategią może być wypróbowanie bezokolicznika.

Aby utworzyć przeczenia, dodajemy not przed gerund lub bezokolicznikiem:

I don’t mind not going to the beach today - we can go tomorrow. (Nie mam nic przeciwko temu, żeby nie iść dziś na plażę - możemy iść jutro.)
He learnt not to always believe what he read in the newspapers. (On nauczył się nie zawsze wierzyć w to, co czyta w gazetach.)

Jest to więc kwestia nauczenia się lub zapamiętania, po których czasownikach następuje jaki typ czasownika, chociaż poniżej jest kilka innych poręcznych zasad, których możesz się nauczyć.

Gerundów używa się zawsze:

 • Po przyimkach i czasownikach złożonych:

She’s interested in learning more. (Ona chce dowiedzieć się więcej.)
Bob took up running and now he is training for a marathon. (Bob zaczął biegać, a teraz trenuje do maratonu.)

 • Gdy czasownik jest podmiotem zdania:

Learning to read can take a long time. (Nauka czytania może zająć dużo czasu.)
Doing yoga is good for your health. (Uprawianie jogi jest dobre dla zdrowia.)

Bezokoliczniki są zawsze używane:

 • Aby wyrazić cel (tj. powiedzieć DLACZEGO coś robimy)

I’m learning English to get a better job. (Uczę się angielskiego, żeby dostać lepszą pracę.)

She’s wearing a suit to make a good first impression. (Ona ma na sobie garnitur, żeby zrobić dobre pierwsze wrażenie.)

 • Po przymiotnikach

It can be difficult to understand why people behave the way they do. (Może być trudno zrozumieć, dlaczego ludzie zachowują się w określony sposób.)

It’s lovely to be by the sea in summer. (Cudownie jest być latem nad morzem.)

Wyjątki i warianty

Po czasownikach, które mówią o upodobaniach i niechęciach może następować zarówno gerund jak i bezokolicznik, chociaż ich znaczenie jest nieco inne:

I like going to the cinema whenever I can. (Lubię chodzić do kina, kiedy tylko mogę)  - Podoba mi się to)
I like to go to the cinema once a month. (Lubię chodzić do kina raz w miesiącu.) - Jest to nawyk, który jest dla mnie ważny)

I love eating sushi (Uwielbiam jeść sushi) - Naprawdę lubię.
I love to eat sushi with a nice cold beer. (Uwielbiam jeść sushi z fajnym zimnym piwem.) - To jest sposób, w jaki wolę jeść sushi.

Po niektórych czasownikach może następować gerund LUB bezokolicznik, a znaczenie jest takie samo lub bardzo podobne. Begin, bother, prefer, start i continue to przykłady z tej grupy:

begin I began to sing I began singing
Zacząłem śpiewać
bother Don’t bother to come to the party if you don’t want to. Don’t bother coming to the party if you don’t want to.
Nie kłopocz się przychodzeniem na imprezę, jeśli nie chcesz.
continue He continued to work hard and passed the course. He continued working hard and passed the course.
Kontynuował ciężką pracę i zdał kurs.
prefer I prefer to eat earlier in the day. I prefer eating earlier in the day.
Wolę jeść wcześniej w ciągu dnia.
start I’ll start to study nearer the exam. I’ll start studying nearer the exam.
Wolę jeść w ciągu dnia.

Istnieją inne czasowniki, po których może nastąpić gerund lub bezokolicznik, ale zmienia się wtedy ich znaczenie. Najczęściej spotykane to remember, try, and stop.

Czasownik Z bezokolicznikiem Z gerund
remember

I remembered to buy milk last night on my way home from work.

Przypomniałem sobie, żeby kupić mleko zeszłej nocy w drodze do domu z pracy.
(tu przypomniałeś sobie, a potem coś zrobiłeś)

I remember going to the beach every summer when I was young.

Pamiętam, jak każdego lata chodziłem na plażę, kiedy byłem młody.
(tutaj wspominasz coś z przeszłości - najpierw to zrobiłeś, potem pamiętasz)

try

Try to listen more in class if you can.

Jeśli możesz, staraj się więcej słuchać na zajęciach.
(postaraj się bardziej słuchać na zajęciach)

Try doing some exercise early in the morning.

Spróbuj poćwiczyć wcześnie rano.
(zrób to, żeby zobaczyć, czy ci się podoba)

stop

I stopped studying to have a coffee break.

Przestałem się uczyć, żeby zrobić sobie przerwę na kawę.
(uczyłem się, a potem zmieniłem aktywność, żeby mieć przerwę)

I stopped smoking and now I feel much healthier.

Rzuciłem palenie i teraz czuję się dużo zdrowiej.
(kiedyś paliłem, ale teraz w ogóle nie palę)

Pamiętaj, że po czasownikach modalnych zawsze występuje bezokolicznik bez to (czasami nazywany bare infinitive). Obejmuje to czasowniki should, might, must, may, can, could.

Po czasownikach let i make również występuje sam bezokolicznik, a nie bezokolicznik z to.

Częste błędy

Oczywiście najczęstsze błędy, jakie popełniają uczniowie, to wybór niewłaściwej formy czasownika! Jest to powszechne nawet na wyższych poziomach, ale jak ze wszystkim, praktyka czyni mistrza.  Pamiętaj o zasadzie, że po czasownikach złożonych zawsze następuje gerund!

Pamiętaj również, że to pierwszy czasownik w zdaniu jest odmieniany, a drugi pozostanie taki sam bez względu na czas zdania:

Bardzo podobało nam się chodzenie do kina.

We really enjoyed went to the cinema. x
We really enjoyed going to the cinema. ✓

Innym częstym błędem jest używanie bezokolicznika z to zamiast bez:

Musimy dokończyć naszą pracę domową dziś wieczorem

We must to finish our homework tonight. x
We must finish our homework tonight.

Barney kazał mi zjeść ostatni kawałek ciasta czekoladowego

Barney made me to eat the last piece of chocolate cake! x
Barney made me eat the last piece of chocolate cake! ✓

Słynne przykłady

Z jakiegoś powodu reżyserzy lubią używać gerund w tytułach filmów. Do znanych przykładów należą: Being John Malkovich, (“Być jak John Malkovich”), Driving Miss Daisy (“Wożąc panią Daisy”), Finding Nemo (“Gdzie jest Nemo”).

Mniej popularne są filmy z bezokolicznikiem w tytule, choć dobrym przykładem jest thriller policyjny z lat 80. To Live and Die in LA (“Żyć i umrzeć w Los Angeles”).

Mini quiz

Znajdź i popraw błędy w tych zdaniach:

 1. Did you remember going to the shop? We haven’t got any coffee left.
 2. My parents wouldn’t let me to go to the party last night
 3. To learn English is very difficult.
 4. We stopped having a break at 11 and eat a snack.
 5. Jenny is capable of to go to school alone now.

Odpowiedzi:

 1. Did you remember to go to the shop? We haven’t got any coffee left.
 2. My parents wouldn’t let me go to the party last night
 3. Learning English is very difficult.
 4. We stopped to have  a break at 11 and eat a snack.
 5. Jenny is capable of going to school alone now