By British Council Polska

29 Kwi 2021 - 09:27

Co robisz jutro? Jak myślisz, która drużyna wygra następny mundial? Aby odpowiedzieć na te pytania, musisz wiedzieć, jak wyrazić swoje plany i przewidywania dotyczące przyszłości w języku angielskim. Pomogą Ci w tym różne konstrukcje gramatyczne. Na przykład:
a. Tomorrow, I’m having a barbecue with friends.
b. I think Brazil will win the next World Cup.

Kiedy wykorzystujemy takie konstrukcje gramatyczne?

W języku angielskim o przyszłości można mówić na wiele sposobów. Wybór tej, a nie innej konstrukcji, zależy głównie od tego, jak bardzo jesteśmy pewni, że dane wydarzenie będzie miało miejsce. W obu zdaniach z powyższych przykładów plany są konkretne. Aby zaznaczyć wysoki poziom pewności, użyj czasu teraźniejszego ciągłego (Present Continuous), tak jak w przykładzie a. Jeśli poziom pewności jest trochę niższy, jak w przypadku zdania b, które wyraża subiektywne przewidywanie, wykorzystaj czasownik modalny will (tj. czas przyszły prosty (Future Simple)).

Jakie są zasady tworzenia czasów przyszłych po angielsku?

Poniższa tabela przedstawia najpopularniejsze konstrukcje wykorzystywane do rozmawiania o przyszłości.

Konstrukcja

Przykładowe zdanie

Użycie

Present Continuous (podmiot + to be + rzeczownik odczasownikowy [gerundium]) Next week, I’m travelling to Thailand for a short holiday. Gdy chcesz przedstawić konkretny plan dotyczący przyszłości (najczęściej tej najbliższej).
Present Simple (podmiot + podstawowa forma czasownika; końcówka „-s” lub „-es” dodana do czasownika bazowego po podmiotach w 3 os.: he/she/it) My flight arrives in Bangkok at 11 a.m. next Monday. Gdy chcesz opisać działanie/wydarzenie, które jest częścią zaplanowanego harmonogramu.
going to (podmiot + to be + going to + podstawowa forma czasownika)
 •  I’m going to eat really healthy food in Thailand.
 • My weather app says that the temperature is going to be very hot in Thailand.
 • Gdy chcesz opisać plan lub intencję dotyczącą przyszłości.
 • Gdy chcesz wyrazić przewidywania dotyczące przyszłości oparte na dowodach.
will (Future Simple) (podmiot + will + podstawowa forma czasownika) I think I’ll need a guide book to find my way around Bangkok. Gdy chcesz przedstawić przewidywania dotyczące przyszłości oparte na opinii (powszechnie używane z wyrażeniami sugerującymi niepewność, takimi jak „myślę”, „być może”, „może” itp.).*

* Zauważ, że czasu Future Simple używa się także do innych celów. Na przykład do wyrażania obietnic (I’ll phone you later), propozycji (Don’t worry, I’ll help you to paint your flat), spontanicznych decyzji (Oh no, the supermarket is closed! I’ll have to get take-away), a także w wielu innych kontekstach. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z bardziej szczegółową listą konstrukcji wykorzystywanych w języku angielskim do mówienia o przyszłości. 

Wyjątki i warianty

W zdaniach przeczących czasownika will używa się dwa sposoby. Można zastosować wersję will not, na przykład: The government suggest that the economy will not recover next year. To bardziej formalna, ale mniej popularna opcja. O wiele częściej wykorzystuje się skróconą formę won’t, np.: If I don’t have the money, maybe I won’t go on holidays next summer.

Modalnego will można użyć również do tworzenia dwóch innych czasów przyszłych. Czas Future Continuous opisuje działania, które będą trwać w określonym momencie w przyszłości, na przykład: This time tomorrow, I’ll be giving a presentation to over 100 people! (konstrukcja: podmiot + will + be + czasownik odrzeczownikowy [gerundium]). Czas Future Perfect wykorzystywany jest natomiast do informowania o działaniach/sytuacjach, które zostaną zakończone w konkretnym momencie w przyszłości, na przykład: By the end of next year, I’ll have finished my Masters completely (konstrukcja: podmiot + will + have + imiesłów czasu przeszłego). Kliknij tutaj, jeśli chcesz skorzystać z ćwiczeń.

Powyższe konstrukcje nie wyczerpują oczywiście całego tematu. O przyszłości można też rozmawiać, korzystając z wielu wyrażeń zawierających czasownik to be. Na przykład:

Konstrukcja

Przykładowe zdanie

Użycie

to be about to (podmiot + to be + about to + podstawowa forma czasownika) Ed Sheeran is about to release his new album. Gdy chcesz wspomnieć o działaniu, które ma zostać podjęte w najbliższym czasie.
to be due to (podmiot + to be + due to + podstawowa forma czasownika) Ed Sheeran is due to release his new album next summer. Gdy spodziewasz się, że dane działanie, nastąpi w pewnym momencie w przyszłości.
to be likely to (podmiot + to be + likely to + podstawowa forma czasownika) His new album is likely to have huge commercial success. Gdy chcesz opowiedzieć o działaniu/ sytuacji, która prawdopodobnie nastąpi w przyszłości.

Jakie są najczęstsze błędy w użyciu czasów przyszłych?

Wielu uczniów zapomina o tym, że forma going to musi być zawsze poprzedzona czasownikiem to be:

Naukowcy twierdzą, że to lato będzie najgorętszym latem w historii.

Scientists say that this summer going to be the hottest ever. ✗
Scientists say that this summer is going to be the hottest ever. ✓

Uczniowie często nadużywają również czasu Future Simple. To najprostszy czas przyszły, więc automatycznie sięgają po will, nawet w sytuacjach, gdy bardziej poprawne byłoby skorzystanie z innych form gramatycznych (np. w przypadku omawiania konkretnych planów lub wydarzeń, które zostały uwzględnione w harmonogramie):

Moja ciotka przejdzie na emeryturę w przyszłym miesiącu.

My aunt will retire next month. ✗
My aunt is retiring next month. (lub: My aunt is going to retire next month) ✓

Wielu uczniom zdarza się też zapominać o tym, że określenia czasu takie jak when, once, until oraz after wymuszają w angielskim użycie czasu teraźniejszego, chociaż dalsza część zdania nadal dotyczy przyszłych wydarzeń:

Wyłączę to radio, gdy piosenka się skończy.

I’ll turn off the radio when this song will finish. ✗
I’ll turn off the radio when this song finishes. ✓

Czy istnieją jakieś znane przykłady wykorzystujące czasy przyszłe?

Gra o tron – fani tej słynnej serii książek oraz serialu o tym samym tytule na pewno rozpoznają wielokrotnie powtarzane ostrzeżenie: „Winter is coming”. Gdy mieszkańcy Westeros słyszą, że nadchodzi zima, wiedzą, że powinni zacząć przygotowywać się na nadciągające trudności. Czas Present Continuous służy w tym przypadku do podkreślenia, że niebezpieczna przyszłość jest nie do uniknięcia.

See You Again – to jedna z najpopularniejszych piosenek w serwisie YouTube. Powstała jako hołd dla zmarłego aktora Paula Walkera znanego z filmowej serii Szybcy i wściekli. Wokalista zwraca się w niej do zmarłego przyjaciela, obiecując mu, że jeszcze się spotkają: „I’ll tell you all about it when I see you again”.

Trainspotting – w jednej ze scen tego kultowego szkockiego filmu z 1996 roku uzależniony od narkotyków Mark decyduje, że spróbuje wyjść z nałogu i stanie się „normalnym” obywatelem: „The truth is that I'm a bad person. But, that's going to change… I'm cleaning up and I'm moving on… I'm going to be just like you”.

Minitest

Każde z poniższych zdań zawiera błąd w użyciu czasu przyszłego. Znajdź go i popraw.

 1. I will meet my friend at 7 o’clock this evening.
 2. Tim going to visit his brother this weekend.
 3. This time next year, I will live in Berlin.
 4. Mia is about to sell her house in the next five years.
 5. I think I’m likely pass my driving test next week.
 6. After the movie will finish, I’ll meet you in front of the cinema.
 7. Aisha wants to study Medicine when she is going to go to university.

 

(Odpowiedzi)

 1.  I am meeting my friend at 7 o’clock this evening. (lub: I am going to meet…)
 2. Tim is going to visit his brother this weekend.
 3. This time next year, I will be living in Berlin.
 4. Mia is due to sell her house in the next five years. (lub: Mia is going to sell…)
 5. I think I’m likely to pass my driving test next week.
 6. After the movie finishes, I’ll meet you in front of the cinema.
 7. Aisha wants to study Medicine when she goes to university.

 

Autor tekstu: Colm Boyd