By British Council Polska

31 Sty 2024 - 11:45

Business woman smiling at her colleague outside.

Części ciała po angielsku

Szeroki zasób słownictwa i jego dobra znajomość to podstawa bezproblemowej komunikacji w każdym języku. Chciałbyś poznać nowe słówka po angielsku? Skupmy się dziś na tym jak powiemy po angielsku „skroń”, „kolano” czy „nerka”. Znajomość nazewnictwa części ciała jest w końcu bardzo istotna. Przydaje nam się nie tylko w codziennych sytuacjach, ale przede wszystkim w momencie, gdy musimy iść do lekarza (czego nie życzymy!). Bez wiedzy jak po angielsku jest stopa czy kostka, nie będziemy stanie wytłumaczyć przez telefon, że potrzebujemy pomocy, gdy zdarzy się niefortunny wypadek. I choć niektóre słówka typu „head” (głowa) czy „hand” (ręka) używane są na tyle często, że zna je każdy początkujący, inne, rzadziej słyszane, mogą być problematyczne nawet dla osoby na poziomie zaawansowanym.

W tym artykule przedstawimy ci kompletną listę nazw części ciała, poczynając od tych najczęściej używanych, do tych rzadszych tak, aby przygotować się na każdą ewentualność w przyszłości.

Tutaj znajdziesz artykuły do nauki dla dzieci, atrakcyjnem zabawne i dostosowane do nauki dla najmłodszych.

Podstawy

Oto najczęściej używane pojęcia:

head głowa
face twarz
eye oczy
nose nos
mouth usta
ear uho
neck szyja
shoulder ramię (od łokcia w górę)
back plecy
chest klatka piersiowa
arm ramię (od łokcia w dół)
hand dłoń
finger palec
elbow łokieć
leg noga
foot (feet) stopa (stopy)
toe palec u nogi
knee kolano
heart serce
brain mózg

Charakterystyka i opisywanie wyglądu innych osób

Chcąc opowiedzieć o tym jak ktoś inny wygląda, w języku angielskim użyjemy czasownika have lub have got (mieć).

She has brown/blue/green eyes. Ona ma brązowe/niebieskie/zielone oczy.
He has brown/blond/red hair. On ma brązowe/blond/rude włosy.
She has big brown eyes. Ona ma duże brązowe oczy.
He has short red hair. On ma krótkie rude włosy.
She has freckles. Ona ma piegi.
He has a beard/moustache. Ona ma brodę/wąsy.

Zwróć uwagę na kolejność przymiotników w trzecim i czwartym przykładzie. Najpierw określamy rozmiar, później kolor.

Opisując ogólne cechy fizyczne ludzi, zwykle używamy słowa be (być), na przykład:

She is tall. Ona jest wysoka.
He is small. On jest niski.
She is slim. Ona jest szczupła.

Opisując detale

Poniżej znajduje się kilka słów występujących z niższą częstotliwością:

Części twarzy

cheek policzek
chin podbródek
eyebrow brew
eyelash rzęsy
eyelid powieka
lip warga
tooth (teets) ząb (zęby)
tongue język
nostril nozdrza

Ręce i nogi

upper arm górna część ramienia
forearm przedramię
wrist nadgarstek
palm dłoń
thumb kciuk
thigh udo
shin goleń
ankle kostka
heel pięta
toe palec u stopy

Ciało i narządy wewnętrzne

lung płuco
vein żyła
throat gardło
stomach żołądek
intestines jelita
liver wątroba
kidney nerka
bone kość
muscle mięsień
skeleton szkielet
spine kręgosłup
nerves/nervous system nerwy / układ nerwowy
rib żebro
ribcage klatka piersiowa
skin skóra
blood krew

Kontuzje

Oto najbardziej przydatne zwroty po angielsku opisujące urazy i kontuzje:

to break your leg/arm (a bone) złamać nogę/rękę (kość)
to twist your ankle/wrist (a joint) skręcić kostkę/nadgarstek (staw)
to strain your back/calf (a muscle or group of muscles) nadwyrężyć plecy/łydkę (mięsień lub grupę mięśni)
to pull a muscle naciągnąć mięsień
to dislocate your shoulder/hip (a joint) zwichnąć ramię/biodro (staw)
whiplash uraz

Idiomy z użyciem części ciała

Na koniec przedstawiamy kilka idiomatycznych sformułowań związanych z częściami ciała:

to give someone/yourself a pat on the back Pochwalić kogoś/siebie samego
You're doing my head in! Denerwujesz mnie!
I'm all ears! Zamieniam się w słuch!
to get cold feet zmarznąć na kość
to get something of your chest wyrzucić coś z siebie
Do you want a hand? Potrzebujesz pomocy?
the head of the organisation/company głowa (szef) organizacji/firmy
to get on someone's nerves działać komuś na nerwy

Przykłady:

Well done on passing your exam with such a high mark - you should give yourself a pat on the back!” (Brawo za zdanie egzaminu z tak wysokim wynikiem – zasługujesz na pochwałę!)

Do you want a hand carrying all those books?” (Potrzebujesz pomocy przy noszeniu tych książek?.)

"That car alarm has been going for hours! It's really getting on my nerves now!" (Ten alarm samochodowy włącza się już od kilku godzin! To naprawdę działa mi na nerwy.)

Czy znasz powiedzenia, które są takie same lub podobne w twoim ojczystym języku? Które z nich brzmią bezsensownie, jeśli przetłumaczymy je dosłownie? Zadawanie sobie takich pytań może pomóc w łatwiejszym zapamiętywaniu wyrażeń i głębszym zrozumieniu zawiłości języka angielskiego.

Mini Quiz

Czy potrafisz uzupełnić poniższe zdania i wyrażenia brakującą częścią ciała?

 1. Your ______ is in the middle of your face and has two nostrils. 
 2. Your mouth had two ______ .
 3. The plural of tooth is _______ .
 4. The plural of foot is _______  
 5. Your _________ pumps blood around your body. 
 6. Your ________ runs up the middle of your back. 
 7. She pulled a ________ playing football. 
 8. She is the ______ of a big company in Tokyo. 
 9. Can you give me a _____ moving these boxes? 
 10. You worked really hard learning all those words- give yourself a pat on the _____! 

 ------

 1. nose
 2. lips
 3. teeth
 4. feet
 5. heart
 6. spine
 7. muscle
 8. head
 9. hand
 10. back