By IELTS Expert

20 Lut 2023 - 14:31

Finding the right English proficiency test for you, blog image

W naszym artykule znajdziesz wszystkie informacje o najpopularniejszych testach z angielskiego. Omówimy:

  • Najpopularniejsze testy z języka angielskiego 
  • Główne cechy testów z angielskiego
  • Różnice między poszczególnymi testami
  • Jak wybrać test z angielskiego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom
  • Jak przygotować się do testu IELTS

To naturalne, że kiedy po raz pierwszy rozważasz przystąpienie do testu z języka angielskiego, masz wiele pytań.  

Czy któryś test jest łatwiejszy niż pozostałe? Które testy dostępne są w wersji komputerowej? Wyniki, którego testu otrzymam najszybciej?

Przed dokonaniem wyboru trzeba będzie dokładnie rozważyć główne cechy każdego testu. Być może warto będzie pomyśleć o takich czynnikach jak to, gdzie dany test jest uznawany, jego wiarygodność i forma, kryteria oceny oraz sposób jego przeprowadzania.

Warto pamiętać, że różne testy z angielskiego mogą najlepiej odpowiadać konkretnym celom. Na przykład, jeśli chcesz dostać się na jedną z prestiżowych amerykańskich uczelni należących do tzw. Ivy League, najlepszym wyborem będzie przystąpienie do testu IELTS lub TOEFL, które sprawdzą, czy Twój poziom znajomości języka angielskiego odpowiada wymaganiom akademickim. 

Przekonanie, że TOEFL jest jedynym testem dla kandydatów na uczelnie w Stanach Zjednoczonych, nie jest zgodne z prawdą. Możesz również przystąpić do IELTS Academic, czyli testu uznawanego przez ponad 3400 amerykańskich instytucji (m.in. członków Ivy League) i uczelnianych programów nauczania.

Jeśli chcesz wyjechać za granicę do pracy albo studiować lub szkolić się poniżej poziomu studiów licencjackich, możesz podejść do jednego z bardziej ogólnie ukierunkowanych, ale równie popularnych testów z angielskiego. Będą one mieć na celu ocenę Twojej znajomości języka w życiu codziennym.

Najpopularniejsze testy z języka angielskiego

Najpopularniejsze testy z języka angielskiego to IELTS, TOEFL, TOEIC, CELPIP oraz testy Cambridge English Qualifications: KET, PET, FCE, CAE oraz CPE. Testy IELTS i TOEFL są uznawane i akceptowane przez wiele organizacji, zarówno w krajach anglojęzycznych, jak i nieanglojęzycznych. 

Testy z angielskiego są również przydatne na rynku pracy. Wiele firm, organizacji i stowarzyszeń polega na ich wynikach w trakcie prowadzenia rekrutacji. Przedstawienie certyfikatu językowego przyszłemu pracodawcy może znacząco zwiększyć Twoje szanse na dostanie wymarzonej posady.

Główne cechy testów z angielskiego

IELTS

Test IELTS sprawdza znajomość języka angielskiego u osób, które chcą podjąć studia lub pracę za granicą. Jest uznawany przez ponad 11 000 organizacji na całym świecie. To najpopularniejszy test z języka angielskiego dla szkolnictwa wyższego i do celów migracyjnych. 

Składa się z czterech części: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Za wynik w każdej z tych części testu przyznawana jest ocena indywidualna, która jest następnie wykorzystana do określenia oceny ogólnej. Wyniki podawane są jako punkty w przedziałach, w skali od 1 (najniższy) do 9 (najwyższy). Wyniki IELTS są uznawane przez uczelnie przez dwa lata od daty egzaminu.  

Istnieją dwa dostępne testy IELTS: IELTS Academic oraz IELTS General Training. Dobór testu będzie zależał od Twoich planów i potrzeb. IELTS Academic sprawdza, czy znasz język angielski na poziomie odpowiednim do podjęcia studiów na anglojęzycznych szkołach wyższych. Odzwierciedla on specyfikę języka akademickiego. Natomiast jest IELTS General Training ocenia Twoją znajomość języka angielskiego przydatną w życiu codziennym. Zadania i części testu odnoszą się do sytuacji z życia zawodowego i prywatnego. 

Jeśli chcesz przystąpić do testu IELTS i zdawać go w placówkach British Council, możesz to zrobić w każdej części świata. Mamy ponad 800 oficjalnych, dogodnie zlokalizowanych i nowocześnie wyposażonych ośrodków, w których przeprowadzane są testy IELTS.

TOEFL

To najbardziej rozpoznawalny amerykański test z angielskiego, akceptowany przez uczelnie i instytucje na całym świecie. Został opracowany przez Ośrodek Lingwistyki Stosowanej (Center for Applied Linguistics) w Waszyngtonie. Test ten ocenia znajomość języka angielskiego na poziomie akademickim. Podobnie jak IELTS, jest podzielony na cztery części: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. 

Obecnie TOEFL iBT można zdawać na trzy różne sposoby: w ośrodku egzaminacyjnym, w domu i w wersji papierowej. TOEFL iBT Home Edition nie różni się formułą od pozostałych testów, a jedynie tym, że możesz zdać go z zacisza swojego domu. Podobnie jest w przypadku TOEFL iBT Paper Edition. Jedyną różnicą jest to, że test zdaje się w dwóch sesjach - część ustna odbywa się w Twoim domu online, a pozostałe trzy części zdajesz w ośrodku egzaminacyjnym.

Za każdą część testu TOEFL przyznaje się od 0 do 30 punktów. Maksymalny wynik, jaki możesz osiągnąć, to 120 punktów. Wyniki testu są ważne przez 2 lata.

TOEIC

Test of English for International Communication, w skrócie TOEIC, sprawdza umiejętności komunikowania się w sytuacjach zawodowych. Można w nim osiągnąć maksymalnie 990 punktów przez zsumowanie punktów zdobytych w częściach dotyczących słuchania i czytania (jest to równoznaczne z poziomem C1 w klasyfikacji CEFR). Na tym teście punktacja za wyniki z mówienia i pisania przyznawana jest inaczej. Podobnie jak w przypadku innych testów, wyniki TOEIC ważne są przez 2 lata. 

TOIEC jest wysoko ceniony przez firmy, korporacje międzynarodowe, organy międzynarodowe i rządowe na całym świecie, ponieważ pomaga udowodnić, że pracownik lub pracowniczka potrafi porozumiewać się w języku angielskim ze współpracownikami i klientami. Jest on często używany m.in. przez firmy z sektora lotniczego.  

CELPIP

Głównym testem ogólnej sprawności językowej z angielskiego w Kanadzie jest Canadian English Language Proficiency Index Program, lepiej znany w skrócie jako CELPIP. Ocenia on umiejętność posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach życia codziennego i jest najczęściej wykorzystywany w celach imigracyjnych i zawodowych. Istnieją dwa rodzaje testów CELPIP: CELPIP - General Test (trwający 3 godziny) oraz CELPIP - General LS (trwający 1 godzinę). Dłuższy test obejmuje wszystkie cztery umiejętności językowe, wersja krótsza obejmuje tylko mówienie i słuchanie.  

Jeśli chodzi o treść testu CELPIP, koncentruje się ona na angielskim, używanym w Ameryce Północnej. Na przykład, w odróżnieniu od IELTS Listening, podczas którego możesz usłyszeć wypowiedzi osób z krajów anglojęzycznych z całego świata, podczas słuchania na CELPIP pojawią się tylko wypowiedzi osób z akcentem północnoamerykańskim. Test CELPIP jest przeprowadzany w pełni komputerowo - część ustna odbywa się z wykorzystaniem komputera, a Twoje odpowiedzi na pytania są nagrywane.

Cambridge English KET, PET, FCE, CAE oraz CPE

Testy te zostały opracowane przez jeden z wydziałów Uniwersytetu Cambridge - Cambridge English. Są one uznawane na całym świecie przez tysiące pracodawców, uniwersytetów i ministerstw jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego. Cambridge English wyróżnia się tym, że wyniki testu nie mają określonej daty ważności, więc są ważne przez całe Twoje życie. 

Przyjrzyjmy się bliżej kwalifikacjom uzyskiwanym dzięki zaliczeniu każdego z testów Cambridge English.

A2 Key (Key English Test, KET): to egzamin na poziomie podstawowym, który sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w prostych sytuacjach.  

B1 Preliminary (Preliminary English Test, PET): to test na poziomie średniozaawansowanym. Jeśli potrafisz posługiwać się angielskim w codziennych sytuacjach, PET będzie dla Ciebie odpowiedni.

B2 First (First Certificate of English, FCE): ten test może potwierdzić, że posiadasz umiejętności językowe pozwalające Ci żyć i pracować w kraju anglojęzycznym lub studiować w języku angielskim.  

C1 Advanced (Certificate in Advanced English, CAE): to certyfikat potwierdzający dogłębną znajomość angielskiego na wysokim poziomie. Może być przydatny zarówno do pracy, jak i na uniwersytecie. 

C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English): to test na najwyższym poziomie oferowanym przez Cambridge English. Jest potwierdzeniem tego, że potrafisz porozumiewać się po angielsku z płynnością i z użyciem zasobu słownictwa godnym rodzimego użytkownika tego języka. 

Różnice między testami

Mimo że wyników opisanych przez nas testów nie porównuje się bezpośrednio, dla zobrazowania różnic między nimi, możesz posłużyć się Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) - międzynarodowym standardem określającym znajomość języka angielskiego.

Test/Poziom A1 A2 B1 B2 C1 C2
IELTS - - 4.0-5.0 5.5-6.5 7.0-8.0 8.5, 9.0
TOEFL - - 42-71 71-94 95-120 115-120
TOEIC 120-234 235-549 550-784 785-944 945-990 -
KET (Key) 100-119 120-139 140-150 - - -
PET (Preliminary) - 120-139 140-159 160-170 - -
FCE (First) - - 140-159 160-179 180-190 -
CAE (Advanced) - - - 160-179 180-199 200-210
CPE (Proficiency) - - - - 180-199 200-230
CELPIP - 4 5 6,7 8,9 10-12

Jak wybrać test z angielskiego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom?

W podjęciu decyzji o wyborze konkretnego testu istotny jest powód, dla którego chcesz do niego przystąpić. Biorąc to pod uwagę, przygotowaliśmy kilka możliwych scenariuszy.  

Scenariusz 1: Chcę studiować na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie.

Najpopularniejszym na świecie testem sprawdzającym znajomość języka angielskiego jest IELTS. Wykorzystywany jest zarówno do celów migracyjnych, jak i edukacyjnych (np. kwalifikacji na studia). Uznają go najważniejsze instytucje w Stanach Zjednoczonych, między innymi uniwersytety z tzw. Ivy League. IELTS wykorzystywany jest także w programach 50 czołowych amerykańskich uczelni wyższych o największej liczbie studentów zagranicznych. Alternatywą dla IELTS w przypadku chęci podjęcia studiów w USA, jest TOEFL. 

Jeśli chodzi o Kanadę, IELTS to równie popularny wybór. Jest to test z angielskiego preferowany przez uniwersytety i szkoły policealne w całej Kanadzie.

Scenariusz 2: Chcę pracować i studiować w Wielkiej Brytanii, Australii lub Nowej Zelandii.

IELTS jest preferowanym poświadczeniem znajomości języka angielskiego w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Czołowe instytucje edukacyjne w tych krajach doceniają wysokie standardy i rzetelność tego testu. Niezależnie od tego, czy chcesz pracować, czy studiować w tych krajach, IELTS może pomóc Ci spełnić te marzenia. 

W Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii szkolnictwo i pracodawcy mają bardzo wysokie standardy. Kiedy biegle posługujesz się językiem angielskim i jesteś w stanie potwierdzić to za pomocą certyfikatu, wyróżniasz się na tle innych osób.

Scenariusz 3: Chcę pracować w firmie międzynarodowej.

Najpopularniejszymi testami sprawdzającymi znajomość języka angielskiego w celach zawodowych są TOEIC, IELTS oraz TOEFL. Jeśli chcesz pracować w korporacji o zasięgu globalnym, uzyskanie dobrych wyników na jednym z tych testów może znacznie zwiększyć Twoje szanse na otrzymanie wymarzonej posady. Wielu pracodawców z branży finansowej, budowniczej, energetycznej, lotniczej i turystycznej preferuje IELTS jako poświadczenie sprawności językowej przyszłych pracowników i pracowniczek.

Scenariusz 4: Chcę budować karierę w biznesie międzynarodowym.

Organizacje gospodarcze coraz częściej przenoszą swoje procesy biznesowe do innych krajów lub zlecają je zewnętrznym firmom. Zwiększa to potrzebę zatrudniania pracowników i pracowniczek, którzy posługują się jednym, lub kilkoma językami obcymi. 

Jeśli zależy Ci na budowaniu kariery w biznesie międzynarodowym, warto rozważyć uzyskanie poświadczenia znajomości języka angielskiego. Dobrym wyborem będzie podejście do testu IELTS, który sprawdzi Twoją znajomość języka zarówno na poziomie akademickim, jak i w codziennych, praktycznych sytuacjach np. związanych z pracą. Pomoże Ci to udowodnić Twoją znajomość angielskiego przed potencjalnymi pracodawcami i zwiększy szanse na zatrudnienie. 

Scenariusz 5: Chcę poznać swój poziom angielskiego.

Jeżeli chcesz poznać swój poziom znajomości języka angielskiego, to dobrym wyborem będą testy Cambridge English. Jak wspomnieliśmy wcześniej, obejmują one szereg poziomów (w klasyfikacji CEFR poziomy A2 do C2), a ich wyniki są ważne przez całe Twoje życie.

Jeśli interesuje Cię podejście do testu z większym poziomem trudności, takim jak IELTS, dobrym pomysłem będzie zapoznanie się z informacjami na stronie Take IELTS. Znajdziesz tam wiele bezpłatnych materiałów, które pomogą Ci lepiej przygotować się do testu i zrozumieć jego format. Możesz także spróbować rozwiązać przykładowe testy IELTS. Zachęcamy również do obejrzenia materiałów wideo z udziałem osób, które przystąpiły do testu w przeszłości i opowiadają o swoich doświadczeniach.

Jak przygotować się do testu IELTS?  

Kiedy rezerwujesz miejsce na test IELTS w British Council, uzyskujesz dostęp do szeregu bezpłatnych materiałów przygotowawczych, w tym do testów próbnych, webinariów, aplikacji na urządzenia mobilne do nauki, IELTS Study Pack oraz materiałów edukacyjnych wideo. To, czy wykorzystasz je w pełni, zależy tylko od Ciebie. Zapoznaj się z informacjami o formie testu, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. Pamiętaj, im więcej czasu poświęcisz na ćwiczenie umiejętności sprawdzanych na IELTS, tym lepiej będziesz przygotowany w dniu testu.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że nasz artykuł ułatwi Ci podjęcie decyzji dotyczącej wyboru testu z angielskiego, który będzie dla Ciebie najlepszy. Mimo że wszystkie przedstawione przez nas testy mają swoją wyjątkową specyfikę, IELTS wyróżnia się na ich tle. Jest on najpopularniejszym testem z języka angielskiego na świecie i może mierzyć umiejętności na poziomie C2 w klasyfikacji Wspólnego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Jego treść ma charakter międzynarodowy, a zawarte w nim treści i zadania są zaczerpnięte z publikacji z różnych krajów anglojęzycznych.

Niezależnie od tego, na który test się zdecydujesz, pamiętaj, aby przed podejściem do niego, poświęcić odpowiednio dużo czasu na naukę. Zapoznaj się z formą wybranego przez siebie testu z angielskiego, sprawdź jakie zadania mogą pojawić się w każdej jego części, a także znajdź informacje o tym, na co będą zwracać uwagę egzaminatorzy, oceniając Twoje odpowiedzi. Powodzenia!