By British Council Polska

02 Cze 2020 - 13:07

Tworzenie porównań należy do jednych z pierwszych zagadnień omawianych podczas nauki każdego języka obcego. Stopniowanie przymiotników w języku angielskim może się wydawać dość skomplikowane na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę opiera się na kilku jasnych i łatwych do opanowania regułach. Zacznijmy jednak od przyjrzenia się przykładom:

a. Mexico City is bigger than London. (stopień wyższy)

b. London is more expensive than Mexico City. (stopień wyższy)

c. Madrid is the biggest city in Spain. (stopień najwyższy)

d. Paris is the most beautiful city in the world. (stopień najwyższy)

Kiedy wykorzystujemy stopniowanie?

Stopniowanie dotyczy przymiotników, czyli słów służących do opisywania rzeczowników (np. a tall building). Za każdym razem, gdy chcemy porównać ze sobą jakiekolwiek rzeczowniki, musimy wykorzystać przymiotniki w stopniu wyższym lub najwyższym. Formy stopniowane przymiotników pojawiają się więc wtedy, gdy mówimy o przynajmniej dwóch rzeczach i porównujemy je ze sobą, żeby zdecydować, która z nich jest lepsza, wyższa, bardziej interesująca itd. (zob. zdania a i b powyżej). Analogicznie, gdy chcemy wyróżnić jedną rzecz na tle grupy, wykorzystujemy stopień najwyższy przymiotnika, żeby wskazać, że dana rzecz jest najlepsza, najwyższa, najbardziej interesująca itd. (zob. zdania c i d powyżej).

Jakie są zasady tworzenia formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników?

Liczba sylab w podstawowej formie danego przymiotnika decyduje o tym, jak tworzy się jego stopień wyższy lub najwyższy.

Liczba sylab w podstawowej formie przymiotnika

Przykład

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

Typ 1: Przymiotniki jednosylabowe fast (lub high, small itd.)

A cat is faster than a turtle.

(zasada: przymiotnik + „-er” + than)

Usain Bolt is the fastest runner in the world.

(zasada: the + przymiotnik + „-est”)

Typ 2: Przymiotniki dwusylabowe (w których druga sylaba kończy się na „y”) heavy (lub happy, busy itd.)

A melon is heavier than a grape.

(zasada: usunąć „y”, a następnie do przymiotnika dodać końcówkę „-ier” + than)

The heaviest man in the world weighs almost 600 kilos!

(zasada: usunąć „y”, a następnie wykorzystać kombinację „the” + przymiotnik + „-iest”)

Typ 3: Przymiotniki, które mają więcej niż jedną sylabę (poza przymiotnikami typu 2) important (lub intelligent, careful itd.)

Good health is more important than money

(zasada: more + przymiotnik + than)

Happiness is the most important thing in life.

(zasada: the + most + przymiotnik)

Powyższa tabela przedstawia podstawowe zasady dotyczące stopniowania przymiotników. , Gdy będziesz je wcielać w życie, pamiętaj o ortografii. Na przykład przymiotniki typu 1, których końcówki reprezentują układ „spółgłoska + samogłoska + spółgłoska”, wymagają podwojenia ostatniej spółgłoski przy tworzeniu stopnia wyższego i najwyższego (np. thin → thinner than / the thinnest). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat zasad pisowni oraz innych reguł dotyczących stopniowania przymiotników.

Wyjątki i warianty

Chociaż przedstawione powyżej zasady dotyczą zdecydowanej większości przymiotników, istnieje niewielka liczba przymiotników, które stopniuje się w sposób nieregularny. Trzy najbardziej popularne nieregularne przymiotniki to:

Podstawowa forma przymiotnika

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

good  Tim is better than Steve at tennis. Serena Williams is one of the best tennis players in the world.
bad This winter is worse than last year’s winter. At school, I was the worst in the class at Geography.
far * Mars is further than the Moon from planet Earth. In our solar system, Pluto is the furthest planet from the sun.

(* warto pamiętać, że w przypadku przymiotnika „far” dopuszczalne są także formy „farther than” oraz „the farthest”)

Oczywiście nie wszystkie porównania opierają się na stopniowaniu przymiotników. Część z nich formułowana jest za pomocą konstrukcji gramatycznej: as + przymiotnik + as. Ponieważ odpowiada ona polskiej konstrukcji „tak + przymiotnik + jak”, większość osób uczących się angielskiego automatycznie używa jej poprawnie.

Przykłady:

Zdanie oznajmiające: Rebecca is as tall as her sister.

Zdanie przeczące: Kourtney Kardashian is not as famous as Kim Kardashian.

(Do tworzenia w porównaniach zdań przeczących można wykorzystać też wersję z „so” zamiast „as” – „not so + przymiotnik + as”).

Jeśli chcesz dodatkowo podkreślić, że omawiana różnica jest duża, możesz dodać do zdania wzmocnienie, np. w postaci takich słów jak „much”, „far”, czy bardziej kolokwialnego „way”, umieszczając je przed przymiotnikiem.

Przykłady:

Game of Thrones is much more popular than The Crown.

Tokyo is way bigger than Frankfurt.

(Pamiętaj, że przed przymiotnik w stopniu wyższym nie można wstawiać takich słów jak „very” czy „really”.)

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy stopniowaniu przymiotników?

Język polski pozwala tworzyć stopień wyższy w sposób opisowy, poprzez wykorzystanie słowa „bardziej”, co jest często automatycznie tłumaczone na angielskie „more”. Jednak gdy zdanie zawiera przymiotnik, którego stopnia wyższego nie tworzy się po angielsku za pomocą „more”, przeniesienie polskiego wzoru może prowadzić do popełnienia błędu; np.:

Hiszpania jest bardziej gorąca niż Polska.

→ Spain is more hot than Poland ✗
→ Spain is hotter than Poland ✓

Kolejnym błędem, który często pojawia się, gdy osoby polskojęzyczne formułują porównania po angielsku, jest zapominanie o przedimku „the” przy korzystaniu z przymiotników w stopniu najwyższym. Gdy uczeń skupi się za mocno na użyciu prawidłowej formy przymiotnika, może zapomnieć o kwestii przedimków, które nie występują w języku polskim. Na przykład:

To najwyższe drzewo w ogrodzie.

→ It is tallest tree in the garden ✗
→ It is the tallest tree in the garden ✓

Niektórzy uczniowie używają słowa „more” do podkreślania, że chodzi o dużą ilość danej rzeczy lub do wzmacniania przymiotnika. Takie wykorzystanie „more” nie jest poprawne, ponieważ w języku angielskim „more” pojawia się tylko, gdy porównujemy ze sobą dwa rzeczowniki:

Nowy samochód kosztuje dużo pieniędzy.

→ The new car costs more money ✗
→ The new car costs a lot of money ✓

Nowy samochód jest bardzo drogi.

→ The new car is more expensive ✗
→ The new car is very expensive ✓

Osoby uczące się angielskiego czasami popełniają też błędy przy tłumaczeniu na angielski konstrukcji „tak + przymiotnik + jak”, zaczynając po angielsku od „so” zamiast „as”:

Barcelona jest tak piękna jak Paryż.

→ Barcelona is so beautiful as Paris ✗
→ Barcelona is as beautiful as Paris ✓

Czy istnieją jakieś znane przykłady wykorzystujące stopniowanie przymiotników?

Jeden z wielkich przebojów lat 80. to piosenka The Best z repertuaru Tiny Turner, w której wokalistka śpiewa do ukochanego, opisując go w samych superlatywach (You’re simply the best, better than all the rest...).

Inna piosenkarka, Kelly Clarkson, zaśpiewała w 2011 roku piosenkę Stronger, która opowiadała o pokonywaniu życiowych przeszkód i nabieraniu wewnętrznej siły (What doesn’t kill you makes you stronger…).

W świecie kina dużym przebojem był film z 1997 roku pod tytułem As Good As it Gets (w Polsce znany jako „Lepiej być nie może”), w którym Jack Nicholson grał rolę samotnego pisarza, zaprzyjaźniającego się z kelnerką, która jest jego sąsiadką (w tej roli Helen Hunt), i zmieniającego swoje życie na lepsze – tak dobre, że lepiej być nie może.

Miłośnicy Netflixa znają na pewno serial Stranger Things, który pojawił się na tej platformie w 2016 roku. Akcja serii dzieje się w małym miasteczku, w którym znajduje się tajemnicze laboratorium naukowe. Zaginięcie dwunastoletniego Willa Byersa rozpoczyna ciąg innych, jeszcze dziwniejszych wydarzeń.

Mini test

Każde z poniższych zdań zawiera jeden błąd. Znajdź go i popraw.

1. Shanghai is the bigger city in Asia.

2. James is worse that Jessica at basketball.

3. The Queen of England is oldder than Barack Obama.

4. The climate in Siberia is extremer than the climate in France.

5. Summer in Spain is very hotter than in Scotland.

6. Jimi Hendrix was the best guitar player of the world.

7. Greece is not as cold than Norway.

(Odpowiedzi)

1. Shanghai is the biggest city in Asia.

2. James is worse than Jessica at basketball.

3. The Queen of England is older than Barack Obama.

4. The climate in Siberia is more extreme than the climate in France.

5. Summer in Spain is much/far/way hotter than in Scotland.

6. Jimi Hendrix was the best guitar player in the world.

7. Greece is not as cold as Norway.