By British Council Polska

23 Cze 2023 - 15:34

There is, there are - how to use them in English, blog image

O co chodzi z there is i there are? Aż do poziomu zaawansowanego moi uczniowie robili pauzę, wyglądali na lekko spanikowanych, a potem mówili coś w stylu:

“It was a lot of people at the concert.”x 

lub 

“Have a lot of people at the concert”x

Wiedzą, że to niepoprwane, i wiedzą, że wyrażenie, którego szukają, jest proste:

There were a lot of people at the concert. ✓

ale z jakiegoś powodu there is i there are wydają się być wyzwaniem dla uczniów aż do wysokich poziomów, więc dobrze jest zapoznać się z tymi formami i nabrać pewności siebie jak najszybciej.

Kiedy używamy tej struktury?

Używamy there is i there are, aby wyrazić istnienie czegoś w sytuacjach takich jak:

“There’s somebody at the door.” (“Ktoś stoi za drzwiami”.)

Albo zapytać o istnienie czegoś:

“Are there any questions?”  ("Czy są jakieś pytania?".)

Istnieją dwie formy: there is i there are, w zależności od tego, czy dopełnienie jest w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Jakie są zasady?

Czas teraźniejszy

Zdania twierdzące, przeczące i pytania tworzymy w liczbie pojedynczej i mnogiej w ten sposób:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
There’s a spider in my room.
(W moim pokoju jest pająk.)
There are three people waiting.
(Czekają trzy osoby.)
There isn’t a thing I can do about it.
(Nic nie mogę na to poradzić.)
There aren’t any chocolates left.
(Nie ma już czekoladek.)
Is there a reason why you’re late?
(Czy jest jakiś powód, dla którego się spóźniasz?)
Are there any more sandwiches?
(Czy są jeszcze jakieś kanapki?)

Użycie is lub are zależy od tego, czy dopełnienie (które występuje po czasowniku to be) jest w liczbie pojedynczej czy mnogiej. Uwaga:

There’s an error in your homework.
(W twojej pracy domowej jest błąd.)

There are two errors in your homework.
(W twojej pracy domowej są dwa błędy.)

Czas przeszły

Kiedy mówimy o przeszłości lub przyszłości, tworzymy zdania tak, jak można się spodziewać, używając formy przeszłej be w liczbie pojedynczej lub mnogiej:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
There was a spider in my room.
(W moim pokoju był pająk.)
There were three people waiting.
(Czekały trzy osoby.)
There wasn’t a thing I could do about it.
(Nic nie mogłem z tym zrobić.)
There weren’t any chocolates left.
(Nie było już czekoladek.)
Was there a reason why you were late yesterday?
(Czy był jakiś powód, dla którego wczoraj się spóźniłeś?)
Were there any sandwiches?
(Czy były jakieś kanapki?)

Formy przyszłe i przypuszczenia

Podobnie możemy zastosować do tej konstrukcji formy przyszłe lub przypuszczenia (np. will be, be going to, might be), jak w poniższych przykładach:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
There will be a party at the end of the course.
(Na zakończenie kursu odbędzie się impreza.)
There will be 500 people at the event.
(W wydarzeniu weźmie udział 500 osób.)
There is going to be an election next year.
(W przyszłym roku odbędą się wybory.)
There are going to be a lot more happy days like this.
(Takich szczęśliwych dni będzie więcej.)
There might not be a microphone for the presentation.
(Podczas prezentacji może nie być mikrofonu.)
There could be some problems with technology, so go prepared.
(Mogą wystąpić pewne problemy z technologią, więc bądź przygotowany.)

Will i be going to często występują zamiennie, np. w dwóch górnych rzędach powyżej.

Wyjątki i warianty

Formy skrócone

W krótkiej formie są dwa sposoby powiedzenia there is not:

There isn’t a problem. = There’s not a problem.

Dwie powyższe formy są równoważne i obie są dość powszechne. Możemy też powiedzieć:

There’s no problem

która również jest w powszechnym użyciu, ale nieco bardziej dobitna.

Podobnie możemy powiedzieć there are not w dwóch krótkich formach:

There aren’t any fish in this river. = There are no fish in this river.

Częste błędy

Często słyszę, jak uczniowie mówią takie rzeczy jak:

Exists many possible solutions to this problem.x

When you enter the website, appear some options on the screen.x

Nie możemy użyć w ten sposób exist lub appear, ponieważ angielski zawsze wymaga podmiotu przed orzeczeniem. 

Powyższe zdania moglibyśmy wyrazić w ten sposób:

(Istnieje wiele możliwych rozwiązań tego problemu)
There are many possible solutions to this problem. ✓

(Po wejściu na stronę internetową na ekranie pojawiają się niektóre opcje.)
When you enter the website, some options appear on the screen. ✓
When you enter the website, there are some options on the screen. ✓

Innym częstym błędem jest mówienie czegoś w rodzaju:

We are five in the group. X

(Jest nas pięciu w grupie.)

W języku angielskim zwykle nie mówimy tego w ten sposób. O wiele bardziej zwyczajowo jest powiedzieć:

There are five of us in the group. ✓

Słynne przykłady

W piosence the Smiths, There Is A Light That Never Goes Out można usłyszeć tekst:

“Take me out tonight, where there’s music and there’s people and they’re young and alive”
(„Zabierz mnie dziś wieczorem, gdzie jest muzyka i ludzie, a oni są młodzi i żywi”)

Zauważ, że użycie liczby pojedynczej is z people, które oczywiście jest w liczbie mnogiej! "There's people" można czasem usłyszeć w potocznej angielszczyźnie. Tutaj prawdopodobnie jest użyty, aby lepiej pasował do rytmu piosenki.

Mini Quiz

Czy potrafisz znaleźć i poprawić błędy w poniższych zdaniach?

 1. Are a lot of children at that school.
 2. Is a lot of traffic on the roads tonight.
 3. In the hotel it was a big swimming pool
 4. When the film starts, appears a long road stretching ahead.
 5. Exists an app to help you with that.
 6. We are six going to the match

Odpowiedzi

 1. There are a lot of children at that school.
 2. There is a lot of traffic on the roads tonight.
 3. In the hotel there was a big swimming pool
 4. When the film starts, there’s a long road stretching ahead
 5. There is an app to help you with that.
 6. There are six of us going to the match.