Dla osób zdających Aptis

W jaki sposób mogę przystąpić do testu Aptis?

Rejestracja na test Aptis, indywidualna bądź grupowa, możliwa jest przez internetowy system rejestracji.

Wybierz jedną z poniższych sesji i zapisz się:

Warszawa:

Data egzaminu Cena (PLN) Data końca rejestracji Zapisy
18 lutego 2024 490 PLN (Aptis General/for Teachers)
510 PLN (Aptis Advanced)
9.02.2024 Zarejestruj się
3 marca 2024 490 PLN (Aptis General/for Teachers)
510 PLN (Aptis Advanced)
25.02.2024 Zarejestruj się

Kraków:

Data egzaminu Cena (PLN) Data końca rejestracji Zapisy

23 stycznia 2024

490 PLN (Aptis General/for Teachers)
510 PLN (Aptis Advanced)
15.01.2024 Zarejestruj się

20 lutego 2024

490 PLN (Aptis General/for Teachers)
510 PLN (Aptis Advanced)
12.02.2024 Zarejestruj się


Poznań:

Data egzaminu Cena (PLN) Data końca rejestracji Zapisy
2 marca 2024 490 PLN (Aptis General/for Teachers)
510 PLN (Aptis Advanced)
25.02.2024 Zarejestruj się

Wrocław:

Data egzaminu Cena (PLN) Data końca rejestracji Zapisy
9 marca 2024 490 PLN (Aptis General/for Teachers)
510 PLN (Aptis Advanced)
1.03.2024 Zarejestruj się

Lublin:

Data egzaminu Cena (PLN) Data końca rejestracji Zapisy
9 marca 2024 490 PLN (Aptis General/for Teachers)
510 PLN (Aptis Advanced)
 1.03.2024 Zarejestruj się

Jeżeli potrzebujesz fakture VAT, możesz o nią wnieść w przeciągu 90 dni od dokonania opłaty wypełniając ten formularz

 Czym jest Aptis?

Posiadamy ponad 80 lat doświadczenia w testowaniu poziomu umiejętności z zakresu języka angielskiego na całym świecie. Na podstawie najnowszych badań nasi eksperci opracowali innowacyjny i elastyczny test komputerowy Aptis, który zrewolucjonizował testowanie w zakresie języka obcego.

Aptis umożliwia ocenienie Twojej znajomości angielskiego w zakresie wszystkich czterech umiejętności: mówienia, pisania, czytania ze zrozumieniem i rozumienia ze słuchu, a także gramatyki i słownictwa. To, z jakich części będzie się składał test, zależy od organizacji, która poprosi się Ci przystąpienie do niego (może to być decyzja Twojego pracodawcy bądź szkoły, do której uczęszczasz).  

Co oznacza mój wynik?

Twoje wyniki ze wszystkich części testu będą zaprezentowane na międzynarodowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Jeśli przystępujesz do pełnej wersji testu, otrzymasz także ocenę ogólną z całości egzaminu. Obok skali poziomów CEFR Twoje wyniki zostaną opisane także na skali punktowej (0–50).

Zobacz przykładowy raport z wynikami.

Odwołanie o wyniku

Jeśli nie osiągniesz oczekiwanego wyniku, to możesz wnioskować o ponowne sprawdzenie testu. Procedura ta zwana jest odwołaniem od wyniku. Wniosek należy złożyć najpóźniej osiem tygodni od daty testu. Opłata za ponowne sprawdzenie testu wynosi 250 PLN

Jak mogę ubiegać się o ponowne sprawdzenie testu?

Wniosek należy złożyć drogą e-mailową na adres exams@britishcouncil.pl, załączając do wiadomości potwierdzenie uiszczenia opłaty za ponowne sprawdzenie testu. 

Możesz ubiegać się jedynie o ponowne sprawdzenie całego testu, nie poszczególnych komponentów. Cześci gramatyczno-leksykalna (Grammar&Vocabulary), czytanie ze zrozumieniem (Reading) oraz rozumienie ze słuchu (Listening) są ponownie sprawdzane przez system, aby upewnić się, że zostały odpowiednio ocenione. Części pisanie (Writing) oraz mówienie (Speaking) są ponownie sprawdzane przez egzaminatorów. Wyniki ponownie sprawdzonego testu stanowią ostateczną ocenę. 

Jeśli poziom CEFR calego testu zostanie zmieniony na wyższy po ponownym sprawdzeniu, opłata za ponowne sprawdzenie testu zostanie zwrócona w całości oraz otrzymasz nowy certyfikat Aptis. 

Jeśli poziom CEFR całego testu pozostanie taki sam, nawet gdy zmieni się poziom jednego z komponentów, opłata za ponowne sprawdzenie testu nie zostanie zwrócona.

Wynik sprawdzonego ponownie testu Aptis jest wynikiem ostatecznym. Rozpatrzenie odwołania od wyniku trwa 10 dni roboczych. 

Pobierz przykładowe testy próbne (w plikach PDF):

Pobierz regulamin i pozostałe dokumenty:

Jak przygotować się do testu Aptis?