Informacje dla kandydatów

Czym jest Aptis?

Posiadamy 70 lat doświadczenia w testowaniu znajomości języka angielskiego na całym świecie. Nasi eksperci opracowali test Aptis na podstawie najnowszych badań dotyczących oceny umiejętności językowych.

Aptis umożliwia ocenienie Twojej znajomości angielskiego w zakresie wszystkich czterech umiejętności: mówienia, pisania, czytania ze zrozumieniem i rozumienia ze słuchu, a także gramatyki i słownictwa. To, z jakich części będzie się składał test, zależy od organizacji, która poprosi się Ci przystąpienie do niego (może to być decyzja Twojego pracodawcy lub szkoły, w której uczesticzysz w kursie językowym).  

W jaki sposób mogę przystąpić do testu Aptis?

Informacje o sesji testu Aptis otrzymasz od swojego pracodawcy, uczelni lub szkoły. Rejestracja bezpośrednia nie jest możliwa..

Co oznacza mój wynik?

Twoje wyniki ze wszystkich części testu będą zaprezentowane na skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Jeśli przystępujesz do pełnej wersji testu, otrzymasz także ocenę ogólną z całości egzaminu. Obok skali poziomów CEFR Twoje wyniki zostaną opisane także na skali punktowej (0–50).

Zobacz przykładowy raport z wynikami.

Jak przygotować się do testu Aptis?