Część ustna (Speaking) testu Aptis składa się z czterech części i trwa ok. 12 minut.

Twoje odpowiedzi są nagrywane i oceniane przez egzaminatora z British Council.

Praktyczne wskazówki dotyczące części ustnej:

  • Upewnij się, że wiesz, co jest od Ciebie wymagane w zadaniu i udzielasz odpowiedzi na pytania w nim postawione.
  • Swoje odpowiedzi spróbuj rozwinąć i wytłumaczyć.
  • Upewnij się, że mówisz wyraźnie i prosto do mikrofonu. Monitoruj czas swoich wypowiedzi. 
  • Przed testem poćwicz swoje wypowiedzi – zwracaj uwagę nie tyle na błędy, co na to, czy cel Twojej wypowiedzi został wyraźnie przedstawiony. 
  • Nagrywaj swoje wypowiedzi, by poprawić słownictwo, wymowę i ograniczyć zawahania. 

Linki zewnętrzne