Learn English, Business English ©

Mat Wright

 • Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie szkoleń językowych z funduszy unijnych i chcesz, by Twój wniosek był skuteczny, zagwarantuj możliwość ocenienia efektów szkoleniowych zewnętrznym egzaminem.
 • Aptis jest w takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem.  
 • Włączenie Aptis do wniosku unijnego zwiększa szanse organizacji przygotowującej projekt na otrzymanie dofinansowania.

Aptis cechuje nie tylko przyjazna formuła, łatwość administracji i szybkie wyniki, potwierdzające kompetencje na skali od A1 do C2, ale także bezstronność oceny gwarantowana renomą British Council, twórcy testu.

Dlaczego APTIS?

 • Aptis ocenia różne umiejętności językowe – czytanie ze zrozumieniem (25 pytań, 30 minut), pisanie (4 zadania, 50 minut), mówienie (4 zadania, 12 minut) i rozumienie ze słuchu (25 pytań, 50 minut) a także znajomość gramatyki i słownictwa (50 pytań, 25 minut).
 • Możesz dowolnie łączyć ze sobą różne umiejętności, które chcesz sprawdzić (pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu), aby jak najefektywniej wykorzystać otrzymane fundusze. Najpopularniejszy zestaw Aptis obejmujący część podstawową oraz Listening i Reading to w sumie 100 pytań, na które kandydat musi odpowiedzieć w ciągu 95 minut.
 • Aptis może być przeprowadzony w różnych formatach (papierowym oraz na tablety lub komputery), w dowolnym miejscu i czasie, zawsze gwarantując szybkie uzyskanie wyników.
 • Za pomocą jednego testu możesz ocenić umiejętności osób na różnych poziomach zaawansowania  – od A1 (bardzo niskiego) to C (wysokiego poziomu). Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy kandydat otrzyma raport z wynikami.

Wyniki Aptis i  CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

Wyniki

Testu Aptis nie można nie zdać. Gwarantuje on precyzyjną ocenę znajomości angielskiego przedstawioną  na skali punktowej (0-50) i CEFR od A1 do C2.

Wyniki dostępne są:

 • w 72 godziny dla testów w wersji komputerowej 
 • w 10 dni dla testów w wersji papierowej

Aptis Certificate of Achievement

 • Każda osoba przystępująca do testu Aptis otrzymuje raport British Council ze swoimi wynikami. Ponadto, niektórzy kandydaci mają także możliwość otrzymania Certificate of Achievement. Dokument stanowi estetyczną formę potwierdzenia poziomu znajomości języka angielskiego i może być przydatny np. w sytuacjach zawodowych. 
 • Proces certyfikacji Aptis przebiega jednakowo na całym świecie, a stosowane środki bezpieczeństwa są niezmienne. Niemniej, znając wymagania związane z projektami finansowanymi z funduszy unijnych, stworzyliśmy na ich potrzeby lokalne wersje dokumentu Certificate of Achievement.
 • Za wystawienie raportów z wynikami, jak i Certificate of Achievement, z testów Aptis odpowiedzialne jest lokalne biuro British Council.