Jakiego testu szukasz?

Aptis jest produktem B2B, stosowanym przez ministerstwa, firmy międzynarodowe, uniwersytety, małe przedsiębiorstwa oraz szkoły językowe na całym świecie do oceny poziomu znajomości języka angielskiego.

Możesz włączyć go programu szkoleń językowych. Bez względu na ich format (tradycyjne, on-line, czy moduły mieszane), test Aptis możesz przeprowadzić przed i po szkoleniu. Dzięki temu uzyskasz informacje o osiągniętym przez uczestników kursów progresie językowym, przedstawionym na skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).

W tym dziale