Date
Piątek 08 Paź 2021 do Sobota 09 Paź 2021

Zapraszamy na międzynarodową konferencję, która ma na celu rozwinięcie tematyki podjętej przez twórców wystawy „Artystka. Anna Bilińska 1854–1893”. Twórczość Anny Bilińskiej umiejscowimy w kontekście zawodowych losów współczesnych jej artystek.

Będą nas interesowały strategie wykorzystywane przez artystki do świadomego budowania swojej pozycji w świecie sztuki, z uwzględnieniem szeregu uwarunkowań społeczno-politycznych. Skupimy się nie tyle na trudnościach i ograniczeniach z jakimi się borykały, ile na sprawczość tych strategii.

Punktem wyjścia dla naszych dyskusji będzie temat migracji artystek, związanej między innymi z poszukiwaniem możliwości profesjonalizacji, które nadawało ich karierom prawdziwie transnarodowy charakter. Anna Bilińska w tym kontekście jest nie tyle polską artystką w Paryżu, co artystką, która funkcjonuje między Warszawą i Paryżem.

Brytyjskie artystki w programie konferencji:

Piątek, 8 października
10:15–12:15
Wektory MIGRACJI i transnarodowy charakter karier artystek w ostatnich trzech dekadach XIX wieku.
Frances Borzello
GETTING THERE

13:30–16:30
WSPÓLNOTY. Kręgi przyjaźni i pierwsze organizacje zawodowe
Griselda Pollock
Dziewiętnastowieczny Paryż jako „Kraina Kobiet”: kobiety wspólnie i odrębnie malujące swój nowoczesny świat.

Sobota, 9 października
11:30–13:00
AUTONARRACJA i AUTOPREZENTACJA. Strategie artystyczne Anny Bilińskiej.
Lara Perry
Wymiana spojrzeń: portrety Anny Bilińskiej i portrety artystów jej autorstwa.

Konferencja będzie transmitowana online na kanale YouTube Muzeum Narodowego w Warszawie.

British Council jest partnerem konferencji.

Miejsce: Kino MUZ, Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Wejściówki:  w kasie Muzeum lub online:
https://bilety.mnw.art.pl/rezerwacja/termin.html?y=2021&m=10&idw=330

Język konferencji: polski i angielski