Digital Cultures
Date
Poniedziałek 24 Wrz 2018 do Wtorek 25 Wrz 2018

Instytut Adama Mickiewicza zaprasza na drugą konferencję Digital Cultures. Od 24 do 25 września 2018 r. w Kinie Iluzjon w Warszawie odbędzie się 23 prezentacji i dyskusji, a także spotkania z międzynarodowymi ekspertami i twórcami.

Przed konferencją, 23 września odbędzie się szereg bezpłatnych warsztatów, a całemu wydarzeniu będzie towarzyszył bogaty program towarzyszący.

Digital Cultures to forum prezentacji najciekawszych polskich i międzynarodowych projektów, a także doskonałe miejsce by nawiązać kontakty z przedstawicielami kluczowych instytucji z Polski i z zagranicy od krajów naszego regionu aż po kraje Partnerstwa Wschodniego, Kanadę  i Stany Zjednoczone. To pierwsze w Polsce wydarzenie tak kompleksowo poświęcone kulturze cyfrowej. Interdyscyplinarny program obejmuje szerokie spektrum i najnowsze trendy tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny: od gier komputerowych, podcastów, muzeów narracyjnych, po interaktywny storytelling i cyfrowe archiwa. Pierwsza edycja konferencji i towarzyszący jej program, zorganizowana przez Instytut Adama Mickiewicza w 2017 roku, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – przyciągając ponad 1,1 tys. uczestników.  

Digital Cultures 2018 otworzy 24 września panel na temat  wyzwań i szans, jakie niesie ze sobą cyfryzacja kultury z udziałem Anne Marie Lipiński (Harvard Nieman Journalism Lab) i Kristoffera Gansinga (Transmediale Festival). Wydarzeniem specjalnym poprzedzającym konferencję będzie 22 września premiera doświadczenia  VR „Cricoterie” przygotowanego przez belgijski kolektyw Tales of Tales, a inspirowaneego niezwykłą osobowością i twórczością Tadeusza Kantora. „Cricoterie” powstało w ramach koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach  Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021. Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021.

Digital Cultures

Celem konferencji organizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza od 2017 roku jest prezentacja najciekawszych zmian, jakie zachodzą w polskiej kulturze cyfrowej na przestrzeni ostatnich lat, a także stworzenie platformy do nawiązywania międzynarodowych kontaktów oraz dzielenia się doświadczeniami. W programie obejmuje dyskusje panelowe, warsztaty, stoliki tematyczne z udziałem ekspertów, działania artystyczne i pokazy filmowe. Konferencja, która odgrywa istotną rolę w budowaniu relacji polskich i zagranicznych instytucji i twórców, jest ważnym krokiem w kierunku szerszego włączenia polskiej kultury cyfrowej do światowego obiegu. Jest to szczególnie ważne zarówno na poziomie treści (produkcje, projekty artystyczne, inicjatywy kuratorskie), jak i na poziomie dyskursywnym obejmującym obecność w międzynarodowej debacie oraz świadomość istnienia wybranych twórców i instytucji poza granicami kraju. 

Inicjatorem i organizatorem konferencji jest Instytut Adama Mickiewicza działający pod marką Culture.pl

British Council jest partnerem tego wydarzenia.