Akademia Active Citizens
Akademia Active Citizens
Date
Sobota 24 Lis 2018 - 10:00 do Niedziela 25 Lis 2018 - 15:00

Warsztaty: Podstawy księgowości i finansów dla NGO. Bezpłatne warsztaty dla osób działających w pomorskich organizacjach pozarządowych.

Szkolenie ma na celu uporządkować wiedzę na temat zasad finansowych obowiązujących w organizacjach pozarządowych. Uporządkuje zasady prowadzenia działalności ekonomicznej. Pozwoli na skuteczne planowanie i korzystanie ze zróżnicowanych źródeł finansowania organizacji oraz umożliwi zapoznanie się z obszarem finansowo  - podatkowym. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi, w przeważającej części w formie warsztatowej. 

Zgłoszenia na warsztaty odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 11 listopada 2018 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.