Bread and Roses
©

Marta Minujin, Spłata argentyńskiego długu zagranicznego Andy Warholowi kukurydzą, latyno-amerykańskim złotem, 1985/2011, dzięki uprzejmości artystki i galerii Henrique Faria.

Date
Piątek 19 Lut 2016 do Niedziela 01 Maj 2016
Miejsce
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Artyści od zawsze pytali o swój status i miejsce w społeczeństwie. Powszechne wyobrażenia na temat twórcy-outsidera na peryferiach życia społecznego, poszukiwacza utopii, celebryty sprzedającego prace za miliony czy też erudycyjnego nonkonformisty zabierającego głos w debacie publicznej ukształtowały wiele mitów na temat przywilejów i obowiązków związanych z pozycją artysty we współczesnym świecie.

Wystawa zadaje pytanie o to, jak artyści definiują swój status i pozycję wobec ekonomicznych nierówności, których wzrost obserwujemy obecnie. Pyta, jak pogodzić marzenia o sprawiedliwości społecznej z potrzebą wolności i autonomii artystycznej, wskazując napięcie między dość ambiwalentną przynależnością artystów do elit inteligenckich lub finansowych a odpowiedzialnością twórców za resztę społeczeństwa. Artyści zajmują bowiem paradoksalną pozycję klasową. Za Pierrem Bourdieu można nazwać artystów „zdominowaną częścią klasy dominującej”. Mogą oni równocześnie „flirtować” z dominującą elitą oraz z tymi, którzy czują się przez nią zdominowani i dążą do emancypacji. 

Wystawa z udziałem znanych brytyjskich artystów: Jesse Darling i Christophera Kulendrana Thomasa.