Monster Chetwynd, Piegi i motyle. Śniło mi się, ze się obudziłem, kadr z filmu, 2022, dzięki uprzejmości Artystki
Date
Czwartek 30 Mar 2023 do Niedziela 18 Cze 2023
Miejsce
Narodowa Galeria Sztuki Zachęta

Tytuł wystawy prezentowanej w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, przywołuje słowa Franza Cižka, pioniera edukacji artystycznej z początku XX wieku. Odnoszą się one do okresu dzieciństwa i brzmią jak przestroga, ale też wezwanie do odpowiedzialności i działania. 

Czy my, dorośli, potrafimy podjąć to wyzwanie, szczególnie wobec problemów, z jakimi mierzą się dziś dzieci i młodzież: przemocą doznawaną na co dzień, doświadczeniem pandemii, wojny i uchodźctwa? Co możemy zrobić, żeby wpłynąć na poprawę kondycji psychicznej dzieci i młodzieży i sprawić, by ich głos był słyszalny? Jaką rolę w budowaniu podmiotowości dziecka, przywracaniu poczucia wartości może pełnić sztuka i jakich narzędzi dostarczają nam artyści?

Na wystawie przywołujemy zarówno praktyki pionierów nowoczesnej pedagogiki (jak Janusz Korczak, Maria Montessori czy Célestin Freinet) i alternatywnej edukacji z początku i pierwszej połowy XX wieku (począwszy od modernistycznych koncepcji rozwijanych w Bauhausie), jak i współczesne odwołania do tych źródeł. Ich wspólnym mianownikiem jest wspieranie kreatywności dzieci poprzez interdyscyplinarność, naukę różnych umiejętności i doświadczanie rzeczywistości poprzez różne zmysły. 

Prezentujemy przykłady praktyk artystycznych włączających dzieci jako pełnoprawnych i aktywnych uczestników procesu twórczego. Ważne miejsce zajmują działania z udziałem niedorosłych pochodzących z grup społecznych wykluczonych ze względu na przynależność etniczną, sytuację ekonomiczną czy niepełnosprawność. Pokazujemy, w jaki sposób twórcze aktywności stają się dla nich narzędziem do odzyskiwania godności i własnego głosu. 

Sięgając do ważnych historycznych źródeł, stawiamy również aktualne pytania o możliwe kierunki rozwoju edukacji (w tym edukacji artystycznej) w XXI wieku. Przedstawiamy możliwe sposoby przekazywania wiedzy poza schematem szkolnego nauczania: odrzucenie XIX-wiecznej hierarchii przedmiotów, sięganie do takich źródeł wiedzy jak podświadomość, sny, nacisk na rozwój w kontakcie z własnym ciałem i naturą.

Wystawa obejmuje także przykłady praktyk artystycznych, w których dzieci odkrywają przed dorosłymi alternatywne formy relacji społecznych. Pokazujemy, jak wspólne twórcze działania oparte na wzajemnej wymianie wiedzy, doświadczeń i pracy kolektywnej mogą uczyć społecznych zachowań i empatii.

 

FRIEDL DICKER-BRANDEIS
WE WSPÓŁPRACY Z LENTOS MUSEUM W LINZ

Monograficzna wystawa austriackiej artystki Friedl Dicker-Brandeis (1998–1944) prezentuje dokonania niemal nieznanej w Polsce wybitnej malarki, architektki wnętrz i projektantki, absolwentki Bauhausu w Weimarze, uczennicy Johannesa Ittena, Oskara Schlemmera i Paula Klee. Jej głównym wątkiem jest działalność artystki na polu nowoczesnej edukacji artystycznej dzieci. W czasie II wojny światowej Dicker-Brandeis jako więźniarka obozu koncentracyjnego w Terezinie prowadziła zajęcia artystyczne dla dzieci żydowskich, inspirowane z jednej strony pedagogiką Bauhausu (praktyką Johannesa Ittena, Paula Klee), z drugiej – naukami Franza Cižka, jednej z najoryginalniejszych i najważniejszych postaci w dziejach upodmiotowienia niedorosłych. Friedl Dicker-Brandeis udało się stworzyć system, który przywracał podmiotowość osobom podwójnie „odczłowieczonym” – jako dzieciom, którym systemowo odbiera się sprawczość, i jako społeczności żydowskiej, którą próbował unicestwić Holokaust.

 

Wystawom będzie towarzyszyć bogaty program działań edukacyjnych, performansów, warsztatów i spotkań artystów z dziećmi, a także międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce alternatywnych koncepcji edukacji artystycznej dzieci w XX I XXI wieku (20–22 kwietnia 2023).