Energia społeczności dla wspólnej przestrzeni
Date
Czwartek 27 Paź 2016 do Sobota 29 Paź 2016
Miejsce
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski – Laboratorium, Warszawa

Energia społeczności dla wspólnej przestrzeni – konferencja

Otwarty Jazdów to społeczność prowadząca ogólnodostępne działania społeczne, kulturalne i edukacyjne w Warszawie.

Poszukuje zrównoważonego modelu współzarządzania przestrzenią miejską w ramach projektu Community Management Model for Jazdów Settlement wspieranego przez European Cultural Foundation. W tym celu zbadano różne podmioty, np. Rodzinne Ogrody Działkowe, spółdzielnie, kooperatywy mieszkaniowe, miejskie autonomie (Holzmarkt i ExRotaPrint w Berlinie, Darwin Eco-system w Bordeaux) oraz programy publiczne. 

Analizowane zagadnienia związane są ze strukturą decyzyjną (wewnątrz badanych jednostek, jak i w kontaktach zewnętrznych), wprowadzaniem zasad w planowaniu, finansowaniu, projektowaniu i zachowywaniu założeń zrównoważonego rozwoju. 

Powstały w wyniku badań model mógłby zostać wdrożony jako prototyp na Osiedlu Jazdów w Warszawie. Długofalowym celem jest jednak wypracowanie powszechnych rozwiązań, które pomogą rozwijać przestrzeń miejską w stałej współpracy mieszkańców, ośrodków badawczych, administracji publicznej i podmiotów ekonomii społecznej. 

Konferencja w Warszawie będzie służyła prezentacji założeń modelu zarządzania dla osiedla i dyskusji nad jego mocnymi i słabymi stronami, jak i prezentacji innych dobrych europejskich rozwiązań. Jej efektem będzie publikacja podsumowująca wnioski, przygotowana do końca 2016 roku.

Wydarzenie będzie ogólnodostępne. 

szczegóły

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 października poprzez formularz na stronie internetowej: http://jazdow-16.evenea.pl, gdzie znajduje się także szczegółowy program konferencji.

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku dużej liczby chętnych, decyzja będzie podejmowana na podstawie uzasadnienia chęci udziału.

Kontakt: Andrzej Górz – konferencja@jazdow.pl, tel. 888 068 086.

 

British Council wspiera ten projekt, ponieważ popiera angażowanie się lokalnych społeczności w zrównoważony rozwój miast.