Date
Sobota 05 Paź 2019 - 18:25

Przemiany są festiwalem zawierającym krytyczną refleksję o zmianach wokół nas, szeroko rozumianym rozwoju oraz zmianach, jakie wywołuje.

Cechą festiwalu jest jego interdyscyplinarność, czyli spojrzenie na dany problem z różnych perspektyw. Festiwal ma na celu konfrontację różnych idei i punktów widzenia, a napięcie, które się z tego rodzi, jest źródłem zaangażowania i generowania nowych idei u odbiorców.

W ramach festiwalu zapraszamy na wykład Christophera Bryanta na temat stosunku ludzi do czystego mięsa i innych nowych rodzajów żywności.

Christopher Bryant – doktorant Wydziału Psychologii na Uniwersytecie w Bath, gdzie bada stosunek konsumentów do mięsa hodowanego komórkowo i innych nowatorskich produktów żywnościowych. Celem jego naukowych poszukiwań jest zrozumienie ludzkich postaw i ich zmiana w kierunku większej empatii i altruizmu.

British Council jest partnerem konferencji "Roślinniejemy" , towarzyszącej Festiwalowi.