Date
Czwartek 01 Wrz 2022 do Sobota 03 Wrz 2022

Organizowany przez Nowy Teatr po raz 6., Generation After. Showcase prezentuje najnowsze zjawiska polskiej sceny teatralnej przedstawicielom i programatorom najważniejszych festiwali i instytucji teatralnych z Europy, Azji i Ameryki.

Jeśli szukać Warszawy, znajdzie się ją – jak to określał ironicznie Sławomir Mrożek – „na wschód od zachodu i na zachód od wschodu”. Z tego miejsca przyglądamy się temu, co znane, szukamy w tym szans i ograniczeń, zadajemy pytania: Gdzie obecnie żyjemy? Jak postrzegamy innych? W którą stronę przemieszcza się nasza mentalna mapa i jak zmienia się geografia regionu?