Date
Wtorek 22 Paź 2019

Going Global 2020

Going Global to konferencja, na której liderzy edukacji z całego świata dyskutują o przyszłości szkolnictwa wyższego. W konferencji uczestniczą między innymi:

 • Rektorzy uniwersytetów i ich doradcy
 • Ministrowie i przedstawiciele instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym
 • Przedstawiciele mediów
 • Twórcy strategii edukacyjnych i ich doradcy
 • Przedsiębiorcy pracujący w edukacji międzynarodowej
 • Przedstawiciele uczelni odpowiadający za umiędzynarodowienie.

Konferencja Going Global:

 • Oferuje unikalną platformę do dyskusji
 • Pozwala łączyć lokalne, narodowe, regionalne i globalne strategie
 • Ułatwia twórcom strategii edukacyjnych i praktykom edukacji międzynarodowej tworzenie globalnych sieci współpracy
 • Wspiera procesy decyzyjne oparte o dane wynikające z badań i efektów międzynarodowych dyskusji
 • Wspiera wymianę myśli globalnych liderów i autorytetów.