Date
Piątek 31 Sty 2020

Zapraszamy dramatopisarzy z całego świata do nadsyłania tekstów dramatów radiowych.

Konkurs jest dostępny dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają poza Wielką Brytanią.

Pisarze chcący wziąć udział w konkursie powinni przedstawić 53 minuty tekstu sztuki radiowej w języku angielskim. Zachęcamy zarówno uznanych pisarzy, jak i początkujących do zgłoszenia swojego dramatu przed 31.01.2020.

Można aplikować online, nadesłać materiał pocztą albo złożyć go osobiście w lokalnym biurze British Council. Szczegółowe informacje, o tym jak złożyć aplikację oraz porady, jak napisać skrypt można znaleść na stronie British Council.

Nagrodą jest 2,500 GBP, wyjazd do Londynu oraz nagranie sztuki i jej transmisja w BBC World Service.