Date
Wtorek 19 Lip 2022 do Sobota 03 Wrz 2022

Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 sierpnia 2022

Generation After Showcase to intensywna prezentacja najnowszego polskiego teatru, nowej szkoły artystycznej myśli, w której biorą udział przedstawiciele i programatorzy najważniejszych festiwali i instytucji teatralnych w Europie, Azji i Ameryce.

6. GENERATION AFTER SHOWCASE: NOWE GEOGRAFIE odbędzie się w Warszawie w dniach 1-3 września 2022 r.

Jeśli szukać Warszawy, znajdzie się ją – jak to określał ironicznie Sławomir Mrożek – „na wschód od zachodu i na zachód od wschodu”. Z tego miejsca przyglądamy się temu, co znane, szukamy w tym szans i ograniczeń, zadajemy pytania: Gdzie obecnie żyjemy? Jak postrzegamy innych? W którą stronę przemieszcza się nasza mentalna mapa i jak zmienia się geografia regionu?

W tym roku rozszerzamy spektrum twórców i twórczyń zaproszonych do udziału w Generation After Showcase. Artystki i artyści zaproszeniu do udziału podejmują się rewizji starych podziałów oraz tego, co ostatnie wydarzenia zmieniły w naszym postrzeganiu życia społeczno-kulturalnego.

****

W tym roku Generation After Showcase współpracuje z British Council w ramach projektu Europe Beyond Access, który ma na celu wspieranie i celebrowanie twórczości nowej, wyjątkowej generacji europejskich artystów i artystek performatywnych, które_rzy identyfikują się jako Głusi lub z niepełnosprawnościami.

Wspólnie zdecydowaliśmy się zorganizować otwarty nabór zgłoszeń dla artystów i artystek Głuchych lub z niepełnosprawnościami, które_rzy ze względu na bariery sektora kultury mają ograniczone możliwości uczestniczenia w głównym nurcie i obiegu sztuki.

Trzeciego dnia Generation After Showcase zorganizujemy dedykowaną sesję pitchingową, podczas której sześć projektów zostanie zaprezentowane przez artystki i artystów zgromadzonym krajowym i międzynarodowym kuratorom, programatorom i dyrektorom najważniejszych instytucji teatralnych i choreograficznych. Te krótkie prezentacje pozwolą artystom i artystkom poszukać prezenterów gotowych prac lub znaleźć krajowych lub międzynarodowych koproducentów do prac, które są obecnie w przygotowaniu. Po każdej prezentacji będzie chwila na pytania i odpowiedzi oraz szansa na spotkanie z krajowymi i międzynarodowymi delegatami podczas śniadania networkingowego.

Open call jest skierowany do artystów i artystek, którzy_e:

• określają się jako osoby Głuche lub z niepełnosprawnością* [poniżej więcej na temat tego, co rozumiemy przez niepełnosprawność]

• doświadczyli_ły w swojej karierze barier mających wpływ na ich rozwój artystyczny

• mieszkają obecnie w Polsce – w naborze roli nie grają wiek, wykształcenie, obywatelstwo itp.

Językiem roboczym Generation After Showcase jest język angielski – artyści i artystki lub ich producent_ka powinni być w stanie zaprezentować prezentację w tym języku. Zapewnimy tłumaczenie dla tych, którzy posługują się Polskim Językiem Migowym lub nie czują się komfortowo, mówiąc po angielsku.

Zgłoszenia będą oceniane przez jury, w którego skład wejdą przedstawiciele British Council, NOWEGO TEATRU oraz niezależny moderator sesji pitchingowej.

Osoby muszą być dostępne przez jeden lub dwa dni w sierpniu i wrześniu, aby wziąć udział w Generation After Showcase. Dokładne daty i miejsca podane są poniżej:

• 20 sierpnia o godz. 12.00 – zdalne szkolenie wspierające w przygotowaniu pitchu (maks. 120 min)

• 3 września o godz. 11.00 w Warszawie – sesja pitchingowa podczas Generation After Showcase

Jeden projekt może być prezentowany w sesji pitchingowej przez jedną lub dwie osoby.

Logistyka

Wybrane projekty otrzymają:

- Sesję szkoleniową w formie zdanej oferującą porady, jak zaprezentować dobry pitch delegatom międzynarodowym

- Podróż do/ z Warszawy na sesję pitchingową

- Nocleg w Warszawie w nocy z 2 na 3 września

- Zapewnienie dojazdu, w tym opłacenie dodatkowych kosztów, takich jak transport dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wsparcie asystenta, tłumacz języka migowego itp.

Aplikacja

W ramach aplikacji poprosimy o przesłanie:

1. Listu motywacyjnego (do 500 słów), dzięki któremu dowiemy się o Twojej pracy i tym, jak udział w sesji pitchingowej wesprze Twój rozwój artystyczny

2. Opisu projektu, który chcesz zaprezentować (maksymalnie 500 słów)

3. Opisu barier, z jakimi się zmagałeś_aś rozpoczynając karierę artystyczną

4. Aktualne CV lub biogram

5. Przykłady Twojej dotychczasowej pracy. Można je załączyć jako pliki (do sześciu zdjęć lub fragment wideo/ audio, nie dłuższy niż dwie minuty) lub portfolio/ strona internetowa

W odniesieniu do punktów 1, 2 i 3: istnieje możliwość przesłania zgłoszenia w formie wideo w języku polskim lub w polskim języku migowym (maksymalnie 10 minut łącznie).

Aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim lub w polskim języku migowym.

Termin składania wniosków upływa 7 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres showcase@nowyteatr.org

Więcej informacji o Generation After Showcase na stronie Nowego Teatru.

*Co rozumiemy przez niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością?

Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że perspektywy i doświadczenia osób związane z niepełnosprawnością są bardzo szerokie, mamy właśnie szerokie i inkluzywne podejście do tego, co oznacza niepełnosprawność.

Niektóre osoby codziennie spotykają się z barierami architektonicznymi, technicznymi, komunikacyjnymi czy mentalnymi; inne mogą doświadczać niepełnosprawności intelektualnej, fizycznej czy stanu zdrowia, które nie są widoczne dla pozostałych lub które wolą zachować dla siebie; jeszcze inni nie uważali się za osoby z niepełnosprawnością, dopóki nie wydarzyło się coś, co skłoniło ich do zastanowienia się nad tym.

Jeśli uważasz, że jesteś osobą z niepełnosprawnością zgodnie z tą szeroką definicją, weź udział w tym otwartym naborze wniosków i prześlij nam swoje zgłoszenie.