Bródno Biennale, 2018, fot. Wojciech Radwański
Date
Czwartek 16 Gru 2021 - 14:00

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego odbędzie się dyskusja na temat wdrażania modelu “constituent museums”. Sesja odbędzie się w formule online 16 grudnia o godzinie 14.00 i została zorganizowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz British Council.

Koncepcja “constituent museum” sformułowana została w połowie drugiej dekady lat dwutysięcznych na oznaczenie podejmowanych w różnych zakątkach globu eksperymentów z nowymi modelami instytucji sztuki współczesnej. Muzeum popularne, jak brzmi polskie tłumaczenie tego terminu, to społecznie użyteczne muzeum 3.0, które podejmuje trud współpracy z lokalnymi społecznościami czy ruchami społecznymi, implementując sztukę poza konwencjami obiegu wystawienniczo - rynkowego. Constituent museum pełni różnorodne funkcje - nie tylko “świątyni sztuki wysokiej”, ale i centrum lokalnego, świetlicy czy bazy ruchów klimatycznych. Muzeum 3.0 w centrum swojej działalności stawia budowanie, podtrzymywanie i rozwijanie długotrwałych relacji ze współtworzącymi je społecznościam, grupami, publicznościami czy ruchami społecznymi. Sztuka jest istotną, ale nie jedyną częścią tego asamblażu. 

Celem planowanej sesji będzie ponowne przyjrzenie się nie tyle samemu terminowi, on został poddany wyczerpującej dyskusji chociażby w wydanej w 2018 roku książce “The Constituent Museum. Constellations of Knowledge, Politics and Mediation. A Generator of Social Change” (wydana w ramach działalności konfederacji muzeów europejskich L’Internationale). Interesuje nas raczej obecny stan instytucjonalnych eksperymentów z modelami “constituent museums”. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi - współautorkami publikacji, teoretykami, muzealnikami i artystkami z Wielkiej Brytanii, Polski, Niderlandów i Hiszpanii - porozmawiamy o tym jak jak dziś wygląda realizacja tej koncepcji: z jakimi problemami mierzą się praktyki i instytucje “popularne”? Jak wpłynęły na nie gwałtowne zmiany społeczne i polityczne ostatnich lat oraz pandemia COVID-19? Czy nadal potrzebujemy “muzeów popularnych”? Aż wreszcie, czy artystki i artyści zaangażowani w realną zmianę społeczną w ogóle potrzebują muzeów?

Uczestnicy spotkania:: John Byrne, Alistair Hudson, Kathrin Bohm, Pablo Martinez, Adela Żeleznik

Gospodarze spotkania: Kuba Szreder and Zofia Czartoryska.

Link do spotkania dostępny po skontaktowaniu się pod adresem: klimat@artmuseum.pl