Making Use
©

Center for Land Use Interpretation, Foreground: The Landscape of Golf in America, 2015

Date
Piątek 19 Lut 2016 do Niedziela 01 Maj 2016
Miejsce
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

Wystawa Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej jest prezentacją różnorodnych dróg, prowadzących z pola sztuki do codziennego życia i w przeciwnym kierunku, od życia do sztuki.

Sztuka obecna jest w wielu obszarach rzeczywistości: można znaleźć ją w alternatywnych ekonomiach, podczas protestów ulicznych, w dywersyjnej reklamie, w kooperatywach spożywczych i w miejskim ogrodnictwie, w krytycznej turystyce, w programach latających uniwersytetów itd. W takich wypadkach życie przenika charakterystyczna dla sztuki wrażliwość, konceptualny naddatek, myślenie formą czy też niekończące się gry z polityczną i ekonomiczną wyobraźnią: polityczną, ekonomiczną 
czy naukową. Nie jest to zjawisko nowe, ani tym bardziej nurt czy styl w sztuce.

Wystawie będzie towarzyszyła  seria spotkań seminaryjnych z udziałem brytyjskich artystów i teoretyków. Udzial wezmą m.in.: Andreas Lang, Eyal Weizman, Suhail Malik, Kathrin Bohm, Neil Cummings, Alastair Hudson, Marina Vishmidt.