Date
Sobota 02 Lip 2022 -
12:00 do 14:30

Spacer poświęcony zostanie historii Żydów warszawskich XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i topografii getta (zwłaszcza tzw. Małego Getta) oraz Zagłady. W ramach spaceru odwiedzimy: dawny szpital dziecięcy im. Bersohnów i Baumanów (przyszłą siedzibę MGW), położony między ul. Sienną i Śliską; pozostałości muru getta między ul. Złotą i Sienną; pozostałości Fabryki Norblina przy ul. Prostej – miejsca funkcjonowania kilku z licznych fabryczek (tzw. szopów), czynnych w tzw. getcie szczątkowym (między latem 1942 a wiosną 1943 r.); pozostałości zabudowy mieszkalnej przy. ul. Waliców i Pereca oraz ul. Żelaznej i Krochmalnej; miejsce po jednej z ważniejszych bram wjazdowych do getta (skrzyżowanie ul. Żelaznej i Grzybowskiej); lokalizację kładki nad ul. Chłodną (skrzyżowanie z ul. Żelazną), kamienicę „Pod Zegarem” (przy tej ulicy) oraz miejsce po dawnym przebiegu ul. Białej (prowadzącej niegdyś do zaplecza kompleksu Sądów Grodzkich, przy dawnej ul. Leszno); Synagogę Nożyków – jedyną zachowaną z dawnych synagog Warszawy; wreszcie – Pl. Grzybowski i ul. Próżną, jedno z dawnych centrów życia żydowskiej społeczności miasta; tu omówiona zostanie także plenerowa wystawa czasowa. Oprócz topografii i chronologii getta omówione zostaną, z wykorzystaniem materiału wizualnego, najważniejsze aspekty funkcjonowania w nim, m.in.: kwestie zdrowotne, w tym choroby i śmiertelność, aprowizacyjne, wyznaniowe i administracyjne; oraz problem polityk (nie)pamięci o getcie po II wojnie światowej. 

Czas trwania: ok. 150 min.

Godz. 12:00, start: brama szpitala od ul. Śliskiej, czas trwania: ok. 150 min.

Terminy:

2. lipca (sobota) – j. polski 

17. lipca (niedziela) – j. angielski