Marysia Lewandowska
Date
Poniedziałek 03 Gru 2018 -
18:00 do 20:00

Galeria Miejska Arsenał zaprosiła Marysię Lewandowską do zaprezentowania specjalnego projektu: Szkoła PrawaMarysia Lewandowska, artystka urodzona w Polsce, od 1985 roku na stałe mieszkająca w Londynie, w swoich różnorodnych projektach porusza kwestie przestrzeni publicznej i alternatywnych postaw wobec własności intelektualnej w sztuce współczesnej. 

Projekt jest wynikiem długoletnich zainteresowań problemami wartości i własności w sferze kultury, w sferze ekonomicznej i w sferze etycznej.

Inspirację do podjęcia tematu w kontekście Galerii Arsenał stanowi spuścizna naukowa Czesława Znamierowskiego (1888 – 1967), profesora filozofii w Katedrze Teorii Panstwa i Prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu latach 1945 – 1967. Punkt wyjścia stanowić bedzie kwerenda w archiwach rodzinnych, w archiwach UAM, a także chęć dotarcia do źródeł z okresu pisania rozprawy doktorskiej na temat koncepcji prawdy (1912) na Uniwersytecie w Bazylei. Dzisiaj to miasto stało się synonimem rynkowego potencjału sztuki. 

Ideologicznym podłożem projektu bedzie motyw demokratyzacji, teoretycznie konstruowany przez Znamierowskiego po raz pierwszy w publikacji Elita i demokracja w 1928 roku, który to wątek zostanie rozszerzony o refleksje nad mechanizmami publicznej partycypacji w kształtowaniu świadomości samorządowej i praktyki artystów.

Kluczem bedzie zaproponowane przez Znamierowskiego specyficzne rozumienie koncepcji etyki jako zbioru zasad dobrego współżycia społecznego, dyktowanych przez życzliwość.

British Council jest partnerem projektu.