©

Photo by Alice Achterhof on Unsplash

Date
Czwartek 19 Wrz 2019 -
10:00 do 16:00
Miejsce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jako partner wydarzenia zapraszamy na seminarium "Sztuka i biznes - inspiracje i współpraca" organizowane przez Instytut Kapitału Ludzkiego SGH, poświęcone zagadnieniom współpracy liderów biznesu oraz przedstawicieli dziedzin artystycznych w nowych obszarach, wykraczających poza sponsoring. Pierwszym elementem spotkania jest ukazanie możliwości czerpania inspiracji i korzystania z dziedzin artystycznych przez przedsiębiorców, kadrę kierowniczą firm, czy osoby tworzące produkty i usługi oraz zajmujące się marketingiem („sztuka dla biznesu”). Z drugiej zaś strony istotne jest zwrócenie uwagi na rozwój kompetencji przedsiębiorczych i przywódczych wśród przedstawicieli świata artystycznego („biznes dla sztuki”).

Celem seminarium jest stworzenie platformy dyskusji, dotyczącej współpracy świata artystycznego i biznesu oraz zainicjowanie kolejnych przedsięwzięć: edukacyjnych, eksperckich i badawczych. 

Informacja o wydarzeniu na stronie organizatora.

Program:

10.00-10.15   Powitanie

10.15-11.00   Blok I
KEYNOTE SPEECH: Creative Partnership: Bringing Arts and Business for Organisational Development - Prof. Giovanni Schiuma – University of Arts London, UK  

11.00-12.10   Blok II 
Dyskusja panelowa: Biznes dla sztuki - aktualne i perspektywiczne obszary współpracy

12.10-12.30   Przerwa kawowa i networking

12.30-13.40   Blok III
Dyskusja panelowa: Sztuka dla biznesu - aktualne i perspektywiczne obszary współpracy

13.40-14.00   Blok IV
Wykorzystanie sztuki w rozwijaniu innowacyjności i kompetencji lidera - British Council

14.00-14.30   Lunch

14.30-16.00   Blok V
Sztuka i biznes: czyli jak i dlaczego to działa? - interaktywne warsztaty 
Liczba miejsc na warsztatach ograniczona - bardzo prosimy o zapisy podczas rejestracji.

Podczas seminarium zapewniamy tłumaczenie symultaniczne (z wyjątkiem bloku V - interaktywnych warsztatów). Ostateczny program oraz lokalizacja (sala) zostaną podane w późniejszym terminie.

W związku z seminarium przygotowywana jest publikacja "Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności w organizacji", która zostanie wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Category icon
Creativity Talks