Uniwersyteckie Dni Dyplomacji

Środa 16 Mar 2016 do Czwartek 17 Mar 2016
Uniwersytet Warszawski

British Council oraz Koło Młodych Dyplomatów działające przy Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową „Uniwersyteckie Dni Dyplomacji”, która odbędzie się w dniach 16-17 marca 2016 roku. Konferencja mająca na celu zapoczątkowanie tradycji cyklicznych spotkań, w tym roku dotyczyć będzie zagadnień związanych z szeroko rozumianą dyplomacją publiczną.

Naszymi gośćmi będą przedstawiciele najwyższych władz Uniwersytetu Warszawskiego, studenci i doktoranci z całej Polski oraz szanowani eksperci reprezentujący bardzo różne instytucje. Dodatkowo czynny udział w konferencji wezmą licealiści ze szkoły, z którą Koło ściśle współpracuje, co wprowadzi pewną innowacyjność i możliwość konfrontacji poglądów różnych środowisk. Swój udział w konferencji potwierdzili: Jolanta Kwaśniewska, Jan Krzysztof Bielecki, Paweł Potoroczyn, dr Małgorzata Bonikowska oraz prof. Andrzej Ziemba. 

Plan konferencji :

16 marca: 

I panel – Dyplomacja kulturalna (Paweł Potoroczyn), 

II panel  – Dyplomacja gospodarcza (Jan Krzysztof Bielecki), 

III panel  – Dyplomacja "pierwszych dam" (Jolanta Kwaśniewska)

17 marca: 

I panel  – Dyplomacja sportowa (prof. Andrzej Ziemba) ,

II panel  – Dyplomacja cyfrowa (Rafał Trzaskowski)

III panel  – Dyplomacja obywatelska (dr Małgorzata Bonikowska)

Pierwszego dnia konferencji zapraszamy do sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego), drugiego dnia do Zespołu Szkół nr 121 w Warszawie (ul. Czerniakowska 128).

W ramach organizacji konferencji Koło Młodych Dyplomatów nawiązało do tej pory współpracę z następującymi organizacjami: Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, British Council, ELSA Warszawa, Kino Luna, Escape Plan, Wydawnictwo Beck, Bobby Burger, Teatr Współczesny, Dilmah

Ponadto konferencja została objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego