Niniejszy document

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych przez rozwiązanie płatnicze British Council Pay by Link. Znajdziesz tu informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania podanych przez Ciebie danych osobowych. 

Na potrzeby tego działania: 

Administratorem danych jest
British Council
Bridgewater House, 58 Whitworth Street, Manchester 

Cel 

British Council wykorzysta podane przez Ciebie informacje wyłącznie w celu skonfigurowania, przetwarzania i monitorowania kwestii związanych z płatnością za zakupiony produkt do nauki języka angielskiego. 

Podane dane nie będą wykorzystywane do żadnych innych działań, w tym marketingowych. 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest to, że jest to niezbędne do świadczenia zakontraktowanej usługi.

Gromadzone przez nas informacje o użytkowniku

Gromadzone przez nas dane:

British Council nie gromadzi żadnych dodatkowych danych w związku z płatnościami. W celu przetworzenia, adres e-mail, wewnętrzny identyfikator klienta oraz uzgodnione kwoty i daty płatności są przekazywane do naszej wewnętrznej platformy płatniczej z naszej bazy danych rejestracyjnych.

Użytkownik może zażądać zmiany lub aktualizacji tych informacji, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem info@britishcouncil.pl

Dane podane przez użytkownika:

Dane gromadzone na etapie płatności są przekazywane przez użytkownika i nie są dostępne dla British Council poza ich wykorzystaniem do przetwarzania płatności

  • Imię i nazwisko na karcie
  • Adres powiązany z kartą
  • Numer karty
  • Ważność karty
  • Kod CSV

Inne dane

Platforma płatnicza może przetwarzać dodatkowe dane niezbędne do przetwarzania płatności, na przykład pliki cookie i adresy IP.

Jak zarządzamy danymi użytkowników

Udostępnianie danych

Twoje dane nie będą ujawniane ani udostępniane żadnym stronom trzecim poza opisanymi powyżej działaniami związanymi z przetwarzaniem danych, dla których British Council jest administratorem danych, a NPP podmiotem przetwarzającym dane.

Podmiot przetwarzający dane będzie działał zgodnie z naszymi instrukcjami i będzie uzyskiwał dostęp do danych tylko w minimalnym zakresie wymaganym do wykonania zakontraktowanych usług w naszym imieniu oraz zapewni środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony dostarczonych danych.

Transfery danych

Świadczenie tej usługi nie wiąże się z przekazywaniem jakichkolwiek danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zatrzymanie

Informacje dostarczone przez użytkownika będą przechowywane przez okres 7 lat od momentu ich zebrania.

British Council przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w Wielkiej Brytanii oraz przepisów obowiązujących w innych krajach, które spełniają międzynarodowe standardy. Użytkownik ma prawo poprosić o kopię informacji, które przechowujemy na jego temat, poprosić o poprawienie wszelkich nieścisłości w tych informacjach oraz poprosić o usunięcie swoich danych lub zaprzestanie ich wykorzystywania, kontaktując się z nami pod adresem igdisclosures@britishcouncil.org.

Jeśli masz obawy dotyczące sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe, masz również prawo złożyć skargę do organu regulacyjnego ds. prywatności w swoim kraju. Prosimy o sprawdzenie naszej strony internetowej pod adresem www.britishcouncil.org/privacy lub skontaktowanie się z lokalnym biurem British Council.