Poniedziałek 21 Lip 2014

British Council uczy angielskiego 120 młodych Białorusinów w ramach 2-letniego projektu UE.

Uczestniczki i uczestnicy projektu Roots and Treetops – Białorusini pomiędzy 18 a 31 rokiem życia - biorą udział w bezpłatnym intensywnym kursie języka angielskiego oraz w programie edukacyjnym na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Ostatecznym celem projektu jest zwiększenie ich szans edukacyjnych oraz zawodowych. 

Projekt, finansowany przez Komisję Europejską, jest koordynowany przez Goethe-Institut w Mińsku w partnerstwie z Alliance Française w Mołdawii i British Council w Polsce. Przez dwa lata trwania projektu uczestnicy i uczestniczki uczyli się języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, aby osiągnąć minimum poziom B2. Ponadto, zwiększali także swoje kompetencji międzykulturowe, uczestnicząc w spotkaniach z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, rządu i samorządów, organizacji pozarządowych oraz świata akademickiego. 

British Council zorganizował kursy języka angielskiego dla 120 osób. Języka francuskiego i niemieckiego uczyło się odpowiednio po 90 osób. 

Latem 2013 r. Białorusini przyjechali do Krakowa, gdzie uczyli się języka angielskiego oraz brali udział w programie pogłębiającym ich wiedzę na temat kultury i polityki Unii Europejskiej. Następnie, przez cały rok brali udział w kursie angielskiego online. W tej chwili trwa kolejna ich wizyta w Polsce - tym razem kontynuują naukę angielskiego w Warszawie oraz spotykają się z przedstawicielami instytucji kulturowych i edukacyjnych. 

- Cieszy nas, że poprzez nauczanie języka angielskiego pomagamy młodym Białorusinom lepiej poznać struktury i sposób funkcjonowania Unii Europejskiej – powiedział Andy Williams, dyrektor British Council w Polsce. – W British Council używamy języka jako sposobu do poznania innych kultur i budowania zaufania. Mamy nadzieję, że po powrocie uczestnicy projektu zainspirują kolejne młode osoby w swoim kraju do zwiększania swoich umiejętności i polepszania szans edukacyjno-zawodowych. 

Kolejnym etapem projektu jest wizyta w Cardiff oraz Londynie, na którą w sierpniu tego roku pojedzie 73 wybranych uczestników projektu. Dzięki temu, będą mogli bliżej poznać brytyjską kulturę. Projekt kończy się spotkaniem wszystkich 300 uczestników projektu w Wilnie w październiku tego roku, podczas którego będą mogli wymienić się doświadczeniami.

Do redaktora

Kontakt dla mediów:
Karolina Szlasa
British Council 
Tel.: 22 695-59-47, Kom.: 664-920-232
karolina.szlasa@britishcouncil.pl

O British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Celem organizacji jest budowanie relacji i wzajemnego zaufania pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz innymi krajami.

Organizacja zatrudnia 7000 osób w ponad 100 krajach, w tym 2000 nauczycieli, i współpracuje z tysiącami profesjonalistów i ustawodawców, jak również z milionami młodych ludzi, nauczając języka angielskiego i realizując projekty edukacyjne, społeczne oraz w zakresie kultury i sztuki.

Polska placówka British Council prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych w Warszawie i Krakowie, współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich oraz ośrodkami egzaminacyjnymi oferującymi brytyjskie egzaminy językowe i zawodowe. Realizowane przez British Council projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne mają na celu dzielenie się osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa. 

Więcej informacji dostępnych jest na www.britishcouncil.pl. British Council jest również obecny na twitter.com/plBritish, www.facebook.com/BritishCouncilPolska oraz blog.britishcouncil.org/polandqualityteaching.

Zobacz również