Środa 04 Mar 2015

Nowe wymogi językowe związane z procesem wizowym do Wielkiej Brytanii: IELTS w dalszym ciągu odgrywa wiodącą rolę

  • Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił zmiany dotyczące SELT (Secure English Language Tests) w zakresie procedur ubiegania się o wizę;
  • IELTS i IELTS Life Skills otrzymały akredytację, jako testy przeznaczone do ubiegania się o te wizy do Wielkiej Brytanii, które wymagają potwierdzenia poziomu znajomości języka angielskiego;
  • Wprowadzony zostanie nowy test - IELTS Life Skills – przeznaczony dla osób, które potrzebują poświadczyć swoje umiejętności w zakresie mówienia i słuchania na poziomie A1 lub B1 według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference).

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił zmiany w rekomendacji testów na potrzeby aplikacji wizowych, ograniczając liczbę testów akredytowanych w procesie starania się o wizy oraz wprowadzając nowe wymogi dotyczące sposobu administrowania tych testów.

IELTS – najpopularniejszy na świecie test z języka angielskiego na potrzeby szkolnictwa wyższego i migracji na świecie – uzyskał rekomendację dla procesu aplikacyjnego na wszystkie rodzaje wiz do Wielkiej Brytanii, wymagających potwierdzenia przez wnioskodawcę jego poziomu znajomości języka angielskiego. Jest to naturalna kontynuacja znaczącej roli, jaką IELTS odgrywał od dłuższego czasu, w testowaniu umiejętności językowych kandydatów na emigrantów do Wielkiej Brytanii i innych krajów, w tym Australii, Kanady i Nowej Zelandii.

Zgodnie z nowymi wymogami, test IELTS zdawany na potrzeby wniosków wizowych do Wielkiej Brytanii (IELTS test for UK visa) będzie oferowany przez cały rok w ponad 100 kluczowych lokalizacjach na całym świecie. Dodatkowo wprowadzony zostanie nowy test - IELTS Life Skills – przeznaczony dla osób ludzi, którzy muszą udokumentować swoje kompetencje w zakresie mówienia i słuchania na poziomie A1 lub B1 według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

Test IELTS zdawany na potrzeby wniosków wizowych do Wielkiej Brytanii (IELTS test for UK visa) będzie oferowany i administrowany jedynie w autoryzowanych centrach, ściśle przestrzegających procedur określonych przez rząd Wielkiej Brytanii. Podczas rejestracji kandydat zobligowany jest do poinformowania centrum, do jakiego celu zamierza wykorzystać wyniki testu a także upewnić się, że wybrane centrum jest upoważnione do administrowania testów w tym celu. Lista autoryzowanych centrów egzaminacyjnych IELTS dostępna jest na stronie www.ielts.org.

Testy IELTS na potrzeby starania się o wizy oraz do celów emigracyjnych zarządzane są przez IELTS SELT Consortia, w której skład wchodzą: British Council, IDP: IELTS Australia oraz Cambridge English Language Assessment.

IELTS, który jest wspólną własnością British Council, IDP: IELTS Australia i Cambridge English Language Assessment, w swojej 25-letniej historii odegrał kluczową rolę w testowaniu językowym dla celów emigracyjnych. Test jest uznawany przez ponad 9000 organizacji na całym świecie, w tym uczelnie i pracodawców w wielu krajach, a także przez organizacje zawodowe, władze imigracyjne i inne agencje rządowe. W 2014 roku do testu IELTS podeszło ponad 2,5 mln kandydatów w ponad 140 krajach.

Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: www.gov.uk

Do redaktora

International English Language Testing System (IELTS) 

IELTS (International English Language Testing System) to najpopularniejszy na świecie - ponad 2,5 mln testów przeprowadzonych tylko w zeszłym roku - test znajomości języka angielskiego na potrzeby szkolnictwa wyższego i globalnej migracji. Ponad 9000 organizacji zaufało testowi IELTS i uznaje go jako bezpieczny, ważny i godny zaufania wskaźnik umiejętność porozumiewania się w języku angielskim w prawdziwych sytuacjach na potrzeby edukacji, emigracji i życia zawodowego. IELTS jest wspólną własnością British Council, IDP: IELTS Australia oraz Cambridge English Language Assessment.

British Council jest międzynarodową organizacją kulturalno-edukacyjną reprezentującą Wielką Brytanię, dedykowaną do budowania zaufania poprzez wymianę wiedzy między ludźmi na całym świecie. British Council jest obecny w ponad 100 krajach na świecie.

IDP: IELTS Australia, spółka zależna IDP Edukacji, jest jedną z największych na świecie międzynarodowych organizacji edukacyjnych, oferującą praktyki studentów na uniwersytetach i szkołach wyższych w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki. IDP Edukacja ma 45-cio letnie doświadczenie w branży międzynarodowego szkolnictwa wyższego. Obsługuje ponad 400.000 studentów.

Cambridge English Language Assessment jest największym na świecie dostawcą egzaminów dla osób uczących się języka angielskiego. Każdego roku egzaminy Cambridge English Language Assessment zdaje ponad 5 milionów ludzi w 130 krajach.

IELTS USA to amerykański oddział IELTS, z siedzibą w Los Angeles, odpowiedzialny za budowanie i utrzymywanie relacji z klientami w Stanach Zjednoczonych, jak również zarządzanie siecią centrów IELTS w tym kraju.

O teście 

Test sprawdza kompetencje językowa w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, pisania oraz mówienia. Test oceniany jest w skali od 1 (najniższa ocean) do 9 (najwyższa ocena) punktów. 

IELTS oferuje wybór dwóch wersji testu: IELTS Academic mierzy znajomości języka angielskiego potrzebną na potrzeby środowiska akademickiego czy edukacji na uczelni wyższej. Zadania i teksty dostosowane są do wszystkich kandydatów, niezależnie od ich przedmiotu studiów. IELTS General Training bada znajomość języka angielskiego w praktycznym, codziennym kontekście. Zadania i teksty odzwierciedlają zarówno sytuacje właściwe dla zakładu pracy jak i sytuacji społecznych. General Training jest odpowiedni dla celów emigracyjnych do Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii.

Poniżej wybór organizacji rządowych i stowarzyszeń zawodowych, które uznają lub wymagają od aplikantów poświadczenia umiejętności przy pomocy testu IELTS: 

  • Citizenship and Immigration Canada (CIC)
  • Australian Department of Immigration and Border Protection (DIBP) 
  • UK Visas and Immigration (UKVI) 
  • Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools and National Council of State Boards of Nursing (NCSBN), USA 
  • International Monetary Fund