Czwartek 27 Lut 2014

 

The Museum of Everything jest jedyną międzynarodową „wędrującą” instytucją prezentującą sztukę nieprofesjonalnych artystów. W czwartek 27 lutego James Brett, założyciel The Museum of Everything i kurator wszystkich jego wystaw, przedstawi koncepcję leżącą u podstaw tego radykalnego programu kuratorskiego podczas wykładu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, o godz. 18:00.

Od powstania w 2009 roku, jego archiwum, gromadzące prace z XIX, XX i XXI wieku, wystawiano w Londynie, Madrycie, Paryżu i Moskwie, zarówno w galeriach, jak i przestrzeniach nieprzeznaczonych dla sztuki – np. w kościele czy dawnej mleczarni. Poza działalnością kolekcjonerską, archiwistyczną i wystawienniczą, muzeum zajmuje się wszechstronną promocją artystów wykluczonych z oficjalnego kanonu historii sztuki.

Podczas czwartkowego wykładu James Brett opowie o roli, jaką odegrali twórcy nieprofesjonalni w historii sztuki, ich wpływie na artystów nowoczesnych i współczesnych oraz o ich ponownym pojawienie się w XXI wieku – już nie jako „outsiderów” sztuki, ale jako indywidualnych twórców, którzy swoją działalnością redefiniuje nasze rozumienie sztuki.

James Brett – założyciel The Museum of Everything i kurator wszystkich jego wystaw. Posiadający wykształcenie w dziedzinach sztuk wizualnych, dizajnu, architektury i filmu, Brett jest znawcą alternatywnych form sztuki, takich jak folklor, prymitywizm, art brut, sztuka naiwna, sztuka outsiderów, sztuka regionalna i twórczość „wizjonerska”.

Wykład stanowić będzie pogłębione wprowadzenie teoretyczne do jednej z sekcji wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej „Co widać. Polska sztuka dzisiaj” zatytułowanej „Inni mistrzowie", poświęconej fascynacji współczesnych artystów twórcami sztuki naiwnej, nieprofesjonalnej.

Do redaktora

Kontakt dla mediów:

Karolina Szlasa

British Council

Tel.: 22 695-59-47, Kom.: 664-920-232

karolina.szlasa@britishcouncil.pl

O British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Celem organizacji jest budowanie relacji i wzajemnego zaufania pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz innymi krajami.

Organizacja zatrudnia 7000 osób w ponad 100 krajach, w tym 2000 nauczycieli, i współpracuje z tysiącami profesjonalistów i ustawodawców, jak również z milionami młodych ludzi, nauczając języka angielskiego i realizując projekty edukacyjne, społeczne oraz w zakresie kultury i sztuki.

British Council jest organizacją Zjednoczonego Królestwa z Przywilejem Królewskim (Royal Charter). Zasadniczy grant, finansowany publicznie, pokrywa niespełna 25 procent obrotu, który w ubiegłym roku wniósł 781 milionów funtów. Reszta źródeł finansowych pochodzi z płatnych usług świadczonych dla klientów na całym świecie, z kontraktów edukacyjnych i rozwojowych oraz współpracy partnerskiej z publicznymi i prywatnymi organizacjami. Całość działalności wspiera cele charytatywne organizacji oraz promuje dobrobyt i bezpieczeństwo Zjednoczonego Królestwa i całego świata. W 2014 r. organizacja obchodzi 80-lecie swojej działalności.

Polska placówka British Council prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych w Warszawie i Krakowie, współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich oraz ośrodkami egzaminacyjnymi oferującymi brytyjskie egzaminy językowe i zawodowe. Realizowane przez British Council projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne mają na celu dzielenie się osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa. 

Więcej informacji dostępnych jest na www.britishcouncil.pl. British Council jest również obecny na twitter.com/plBritish, www.facebook.com/BritishCouncilPolska oraz blog.britishcouncil.org/polandqualityteaching.