Poniedziałek 04 Lut 2013

 

Kurator części brytyjskiej: Henrietta Thompson 

Kurator części polskiej: Magdalena Kochanowska 

Koordynatorzy po stronie British Council: Ewa Ayton (Head, Arts & Culture British Council Poland), Evonne Mackenzie (Design Adviser Architecture, Design, Fashion British Council London),  Agnieszka Wrycza (Partnerships and Projects Manager, British Council Poland)

Koordynator po stronie MOCAK-u: Monika Kozioł

Projektanci brytyjscy: Bill Amberg Studio, Paolo Bombelli & Alex Driver & Carlos Peralta, Fabien Cappello, Neil Conley, EADS UK Ltd, Raw Edges and Oscar Narud, Yu Jordy Fu, Grimshaw Architects & WindPower Ltd, JamesPlumb, Markus Kayser, Julia Lohmann, Priestmangoode, Florie Salnot, Studiomama, Unreal, Hulger & Samuel Wilkinson, Bethan Laura Wood, Wayward Plants

Projektanci polscy: Natalia Bieńkowska, Daria Burlińska, Jan Lutyk, Ania Łyszcz, Karina Marusińska, Knockout Design, Kompott Studio, Katarzyna Koprowska, Jarosław Kozakiewicz, Marta Niemywska, Robert Pludra, Magda Rychard, Jakub Sobiepanek, Maja Szczypek, Fundacja TRANSFORMACJA, WellDone. 

Malejące zasoby naturalne, wzrastające koszty energii oraz rosnąca populacja zmuszają nas do myślenia o tym, jak żyjemy. Design od zawsze był stosowany w celu zwiększenia atrakcyjności produktu, równocześnie jednak stał się narzędziem do tworzenia lepszej przyszłości. 

Wystawa  pokazuje projekty designerów z Wielkiej Brytanii i Polski, którzy szukają sposobu na ratowanie planety, skupiają się na budowaniu samowystarczalnych społeczności, poprawie efektywności infrastruktury lub rozwoju nowych materiałów. 

Na wystawie zostaną zaprezentowane projekty określane mianem designu zrównoważonego (ang. sustainable design), który ma zapewnić rozwój, nie prowadząc przy tym do zniszczeń. Charakterystyczną cechą designu zrównoważonego jest między innymi stosowanie zasobów odnawialnych oraz eliminowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

Wystawa skupia się wokół czterech tematów: 

• metoda – projektowanie, produkcja, dystrybucja, sprzedaż, użytkowanie;

• wspólnota – projekty społeczne, przestrzeń publiczna, dobroczynność, DoItYourself design;

• materiał – poszukiwanie nowych materiałów, odnawialność, innowacja, zmniejszanie ilości odpadów;

• zasoby – źródła energii, wydajność, nauka i design

Celem wystawy jest uświadomienie widzom, że design daje nam narzędzia i metody potrzebne do tworzenia nowego, zrównoważonego społeczeństwa, żyjącego w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Dzięki inteligentnemu projektowaniu, nowym technologiom i materiałom możemy opracować zrównoważone rozwiązania, które w naturalny sposób zwracają środowisku równowartość własnej konsumpcji (czasem nawet z nadwyżką). Nowe pokolenie projektantów widzi ekologię jako integralną część każdego zadania. Dlatego też opracowują oni technologie oraz techniki, które mogą poprawić stan środowiska, bez głoszenia kazań czy cynicznej pogoni za ekopieniądzem.

Henrietta Thomson, Wszystko, na zawsze – dziś. Projektowanie zrównoważonej przyszłości, katalog wystawy.

Pomiędzy obiektami polskimi i brytyjskimi nawiązuje się ciekawy dialog. Ekspozycja zderza ze sobą dwie różne kultury, dwa odmienne światy projektowe, a pomiędzy nimi, mimo ogromnych różnic, rozciąga się delikatna pajęczyna powiązań, cytatów, wspólnych idei. Najbardziej charakterystycznymi cechami polskiego projektowania może być poszukiwanie podstawowych materiałów, ograniczanie wykorzystania zasobów, ponowne użycie odpadów, budowanie poczucia odpowiedzialności.

Magda Kochanowska, Design, równowaga i troska o człowieka, katalog wystawy.

Do redaktora

Kontakt dla mediów:

Karolina Szlasa
Head of Communications
Tel. +48 664 920 232
E-mail: karolina.szlasa@britishcouncil.pl 

O British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Działa w ponad 100 krajach na całym świecie i realizuje swoje cele w wielu obszarach, w tym w kulturze i sztuce, edukacji, nauczaniu języka angielskiego i nauce, umożliwiając tym samym nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i budując zaufanie między Zjednoczonym Królestwem i innymi krajami.

W Polsce prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych w Warszawie i Krakowie oraz współpracę z ogólnopolską siecią ośrodków egzaminacyjnych oferujących brytyjskie egzaminy językowe i zawodowe.

Do przedsięwzięć prowadzonych przez British Council należy również szereg projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Ich celem jest dzielenie się twórczymi ideami i osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa oraz udostępnianie Polakom wiedzy i umiejętności przydatnych we współczesnym świecie.

Od lutego 2012 roku British Council w Polsce jest również koordynatorem projektu CENTRES, realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Comenius. CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools) ma za zadanie rozwijać w uczniach szkół ponadpodstawowych umiejętności takie jak kreatywność i przedsiębiorczość.

W 2013 roku British Council obchodzi 75-lecie swojej działalności w Polsce.

www.britishcouncil.pl

www.facebook.com/BritishCouncilPolska