British Council stosuje brytyjską Ustawę o Ochronie Danych Osobowych (zawierającą Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych UE, w skrócie RODO) we wszystkich naszych globalnych działaniach, chyba że przeważa lokalne prawo, które spełnia międzynarodowe standardy ochrony prywatności.

Brytyjska Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych UE dają każdemu prawo do decydowania w jaki sposób jego dane osobowe są wykorzystywane oraz są zbiorem zasad dla organizacji przetwarzających dane osobowe.  

Nasz dokument Bezpieczeństwo danych i polityka prywatności opisuje w jaki sposób obchodzimy się z danymi osobowymi.

Nasza Polityka Cookies opisuje jakie pliki cookies są wykorzystywane na naszej stronie internetowej i w jakim celu je stosujemy.

Dochodzenie praw dotyczących przetwarzania danych osobowych

W przypadku dochodzenia swoich praw należy przesłać do nas pisemną prośbę pocztą lub mailem. Jeżeli chcesz skontaktować się osobiście możesz zwrócić się do nas:

Information Governance Advisor (Disclosures)
British Council
58 Whitworth Street
Manchester
M1 6BB
United Kingdom

Phone: +44(0) 161 957 7624

Email: IGDisclosures@britishcouncil.org 

Lokalnie możesz się z nami skontaktować poprzez adres email: rodo@britishcouncil.org 

Możemy poprosić Cię o przedstawienie:

 • dowodu tożsamości
 •  adresu zamieszkania
 • informacji, które są niezbędne by zlokalizować dane o które prosisz (na przykład dane biur British Council lub pracowników, z którymi się kontaktowałeś)

Nie rozpoczniemy procesu lokalizowania twoich danych bez uprzedniego potwierdzenia twojej tożsamości. 

Prawo do dostępu do danych osobowych

Każdy ma prawo prosić o kopię dotyczących go danych osobowych jakie posiadamy. Oznacza to, że możesz poprosić o informacje, które British Council posiada na twój temat. Określa się to jako ‘wniosek o dostęp do informacji’.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W niektórych sytuacjach masz prawo wymagać od nas ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Możemy ograniczyć przetwarzanie twoich danych przez tymczasowe przeniesienie ich do innego systemu przetwarzającego , a tym samym zaprzestać ich udostępniania użytkownikom lub tymczasowo usunąć informacje opublikowane na stronie. Możemy także użyć innych narzędzi technicznych aby zagwarantować, że dane twoje osobowe nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu i nie mogą zostać zmienione. Kiedy zastrzegamy przetwarzanie danych osobowych jest to wyraźnie zaznaczone w naszych systemach.

Możesz zwrócić się o ograniczenie przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach: 

 1. Przetwarzamy twoje dane osobowe niezgodnie z prawem a ty nie chcesz, żebyśmy je usunęli tylko ograniczyli ich przetwarzanie.
 2.  Masz obawy, że twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych aż będziemy mogli stwierdzić czy informacje są poprawne czy nie.  
 3. Nie potrzebujemy już twoich danych osobowych do celów, dla których zostały zebrane, ale ty potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w postępowaniu prawnym.
 4.  Sprzeciwiłeś się przetwarzaniu przez nas twoich danych (patrz poniżej) a my musimy zbadać czy mamy prawnie uzasadniony cel dla którego przetwarzamy twoje dane osobowe. Przetwarzanie uznane za niezgodne z prawem

Jeżeli zgłosisz nam, że uważasz, że przetwarzamy twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, ale nie chcesz abyśmy je usunęli masz prawo domagać się ograniczenia ich przetwarzania.

Poprosimy o wyjaśnienie dlaczego uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem a także o dostarczenie dowodów na to.

Przetwarzanie uznane za niewłaściwe

Jeżeli uważasz, że twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, możesz nam to zgłosić. Możesz równocześnie domagać się ograniczenia przetwarzania tych danych do momentu kiedy będziemy mogli zweryfikować prawidłowość informacji. Poprosimy Cię o wyjaśnienie dlaczego uważasz, że dane są nieprawidłowe a także o dostarczenie dowodów domniemanej nieprawidłowości. 

Jeżeli okaże się, że dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe niezwłocznie podejmiemy odpowiednie kroki w celu skorygowania informacji.

Dane osobowe nie potrzebne dłużej British Council, ale niezbędne w związku z postępowaniem prawnym

W większości przypadków bezpiecznie usuwamy dane osobowe, których już nie wykorzystujemy. Nasza polityka dotycząca przechowywania danych jest opisana w korporacyjnych dokumentach dotyczących przechowywania danych.

Jeżeli dane osobowe, których już nie potrzebujemy mogą pomóc ci w ustaleniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń w postępowaniu prawnym możesz wystąpić do nas o przetrzymanie tych informacji tak długo, jak będziesz ich potrzebował. Możemy poprosić cię wtedy o wyjaśnienia i dostarczenie dowodów na to, że postępowanie prawne jest w toku.

Prawo do sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych

Masz prawo do sprzeciwu odnośnie przetwarzania twoich danych osobowych przez British Council w następujących okolicznościach:

Dane osobowe wykorzystywane do marketingu bezpośredniego

Jeżeli wykorzystujemy twoje dane osobowe do wysyłania ci materiałów marketingowych masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w dowolnym momencie. Jeżeli skorzystasz z tego prawa natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych w celach marketingowych. Możemy jednak przenieść je do ograniczonej listy mailingowej i dołożyć wszelkich starań, żeby twoje dane nie zostały dodane do żadnej listy marketingowej w przyszłości.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

‘Profilowanie’ oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Masz prawo nie podlegać zautomatyzowanym decyzjom (tzn. decyzjom podejmowanym elektronicznie, bez interwencji człowieka). Może to dotyczyć profilowania, chociaż nie ma ogólnego prawa sprzeciwu względem profilowania. Jeżeli obawiasz się, że British Council podjęło zautomatyzowaną decyzję względem ciebie możesz wnieść sprzeciw.  

Uwaga, British Council ma prawo do podejmowania zautomatyzowanych decyzji bez udziału człowieka o ile wyraziłeś zgodę na tego typu przetwarzanie danych (w każdej chwili masz prawo wycofać taką zgodę).

Mamy także prawo do podejmowania zautomatyzowanych decyzji bez udziału człowieka w następujących okolicznościach:

 • Zautomatyzowana decyzja jest konieczna, żeby podpisać lub umowę, której stronami jesteś ty i British Council, np.: dokonanie płatności elektronicznej.  
 • Zautomatyzowana decyzja jest dozwolona przez prawo ustanowione na gruncie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzn. jest dozwolona według prawa państwa członkowskiego) lub na gruncie prawa Wielkiej Brytanii. Prawo to chroni interesy i prawa obywatela.

W każdym momencie masz prawo do sprzeciwu względem obydwu powyższych sytuacji, o ile wskażesz powody dla których przetwarzanie danych osobowych ma dla ciebie negatywne skutki. Jeżeli wniesiesz sprzeciw dokładnie przyjrzymy się twojej sprawie i zadecydujemy czy zmienić sposób podejmowania decyzji w tym konkretnym przypadku.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo zwrócić się do British Council o bezpieczne usunięcie lub zniszczenie danych osobowych w następujących przypadkach:

 • Nie potrzebujemy już twoich danych osobowych do celów, dla których zostały zebrane .
 • Przetwarzanie jest oparte na zgodzie – uprzednio udzieliłeś zgody British Council na zebranie i przetwarzanie danych osobowych i informujesz nas o jej wycofaniu. Uwaga: wycofanie zgody nie oznacza, że przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem było niezgodne z prawem.
 •  Jeżeli wykorzystujemy twoje dane osobowe do wysyłania ci materiałów marketingowych a ty nie chcesz ich otrzymywać.
 • Stwierdziłeś, że British Council przetwarza twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

Jeżeli uważasz, że zaistniała którakolwiek z powyższych sytuacji możemy poprosić cię o przedstawienie twoich racji i dalsze informacje w celu weryfikacji sytuacji.

Prawo do przenoszalności danych

Jeżeli powierzyłeś British Council swoje dane osobowe masz prawo poprosić o kopię tych informacji w formie czytelnego wydruku.  

Możesz również poprosić o przesłanie twoich danych osobowych innej organizacji.

W niektórych sytuacjach prawo do przenoszalności danych nie ma zastosowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z IGDisclosures@britishcouncil.org, lub lokalnie pod adresem rodo@britishcouncil.org

 

Prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem lub nie wypełniamy naszych obowiązków wynikających RODO, masz prawo do złożenia skargi do brytyjskiego organu nadzorczego ds. danych osobowych:

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
UNITED KINGDOM

Website: www.ico.org.uk
Email: casework@ico.org.uk 

Kontakt do polskiego organu nadrzędnego ds. ochrony danych osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Jeżeli mieszkasz w innym państwie członkowskim lub na terytorium Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego możesz złożyć skargę do miejscowego organu ds. danych osobowych. Dane kontaktowe organów ds. danych osobowych w UE i EOG znajdziesz na stronie European Data Protection Board

Należy mieć świadomość, że organ UE lub EOG, z którym nastąpił pierwszy kontakt, może nie być właściwym do procesowania złożonej skargi. Sprawa może zostać przekazana innemu organowi, właściwemu dla rozpatrzenia tej skargi. Istnieje również możliwość, że kilka organów będzie zaangażowanych w rozstrzygnięcie sprawy. Zarządzanie skargą zostanie przydzielone wiodącemu organowi nadzorczemu, który będzie wyznaczony w trakcie rozpatrywania skargi.

Jeżeli mieszkasz poza obszarem UE lub EOG a sprawa dotycząca ochrony danych osobowych dotyczy kraju, w którym mieszkasz możesz złożyć skargę do swojego krajowego organu ds. danych osobowych lub instytucji zajmującej się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe dla poszczególnych organów i instytucji zawarte są pod linkiem powyżej. Możesz także znaleźć te dane w Internecie. 

W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas twoich danych osobowych wiele organów poprosi, abyś skontaktował się bezpośrednio z British Council i przedstawił swoje wątpliwości, dając nam możliwość naprawy sytuacji przed przystąpieniem do procesowania twojej skargi. 

Przetwarzanie danych osobowych przez British Council

Transfer międzynarodowy

British Council udostępnia dane osobowe w obrębie grupy British Council zlokalizowanej zarówno w UE jak i poza nią. Robimy to zgodnie z umową o udostępnianiu danych osobowych, która zawiera klauzule o międzynarodowym transferze danych osobowych, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony tych danych, niezależnie od tego, która z jednostek British Council nimi dysponuje.  

Kiedy British Council przekazuje dane osobowe poza Grupę British Council wykorzystywane są standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich  o ile Komisja Europejska nie uznała kraju lub organizacji za równorzędne.

Odbiorcy 

Wykorzystujemy również organizacje trzecie w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu w celu świadczenia usług takich jak:

 • zapewnienie obsługi klienta, ankiet oraz marketingu
 • personalizacja naszych usług
 • przetwarzanie płatności
 • prowadzanie spraw dotyczących nadużyć i innych problemów prawnych.

W przypadku współpracy z organizacjami zewnętrznymi dokładamy wszelkich starań aby dane osobowe były zabezpieczone i pozostały pod naszą kontrolą.
W niektórych sytuacjach udostępniamy dane osobowe organom państwowym. W takich sytuacjach staramy się w jak najpewniejszy sposób zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.

Marketing

Za twoją zgodą wykorzystujemy dane osobowe do przesyłania Ci materiałów marketingowych i dokładniejszego określenia jakie produkty i usługi mogą być dla Ciebie interesujące. Ma to miejsce jeżeli jesteś jednym z naszych klientów lub kontaktowałeś się z nami w inny sposób (rejestracja na wydarzenie organizowane przez British Council lub konkurs).

Chcemy dzięki temu:

 • lepiej zrozumieć klientów i dopasować do nich komunikację, którą wysyłamy
 • przedstawić inne produkty i usługi, które mogą być interesujące dla klientów
 • spróbować dopasować produkty i usługi które mogą Cię zainteresować 

Przetwarzane dane składają się z:

 • twoich danych kontaktowych (imię, płeć, adres, telefon, data urodzenia oraz e-mail)
 • informacji pochodzących z plików cookies i tagów umieszczonych na twoich urządzeniach
 • specyfikacji produktów i usług jakie zakupiłeś i sposobu w jaki z nich korzystasz

Informacje o produktach i usługach możesz otrzymywać: przez telefon, pocztą, e-mailem, SMS, bannerem reklamowym online w zależności od preferowanych kanałów komunikacji. Wykorzystujemy też dane osobowe do personalizacji wiadomości ponieważ uważamy, że jest to dla ciebie istotne. Postępujemy tak, ponieważ zależy nam na zapoznaniu naszych klientów z aktualnie oferowanymi produktami i usługami. Sprawdzamy też czy jesteś zadowolony z informacji marketingowych, które od nas otrzymujesz, więc w każdej informacji masz możliwość wycofania zgody na wysyłkę materiałów marketingowych.  

Materiały marketingowe dotyczące produktów i usług innych organizacji będą do ciebie wysyłane tylko wtedy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

W każdej chwili masz możliwość wycofania zgody na wysyłkę materiałów marketingowych.

Przechowywanie

British Council przechowuje dane osobowe zgodnie z korporacyjnymi wymogami dotyczącymi przechowywania danych. Szczegóły przechowywania danych są dostępne na żądanie. Jeżeli chcesz się z nimi zapoznać prosimy o kontakt z IGDisclosures@britishcouncil.org. Lokalnie możesz się z nami skontaktować poprzez adres email: rodo@britishcouncil.org

Zapobieganie nadużyciom

Posiadamy procedury  zapobiegające nadużyciom i weryfikujące je, stosowane w przypadku wszystkich naszych klientów, ponieważ jest to konieczne do świadczenia usług zgodnie z umowami i upewnienia się, że usługi które oferujemy zostały przez klientów opłacone we właściwy sposób. Procedury również chronią naszych klientów przed nadużyciami związanymi z transakcjami wykonywanymi za pomocą kart płatniczych. W przypadku wątpliwości związanych z nadużyciami możemy zablokować zakup produktu.

Mając na uwadze ilość transakcji, które mają miejsce, używamy zautomatyzowanych systemów, w tym systemów zewnętrznych do wykrywania nadużyć, które analizują transakcje i podejmują zautomatyzowane decyzje o tym czy dana sprzedaż może zostać zaakceptowana. Uznajemy to za bardziej sprawiedliwy, odpowiedni i skuteczny sposób przeprowadzenia sprawdzeń dotyczących nadużyć ponieważ sprawdzanie przez pracowników nie byłoby możliwe w danych ramach czasowych i przy takiej ilości klientów, których obsługujemy.

Kontrola i decyzje, które zapadają w procesie sprawdzania biorą pod uwagę różne składniki, w tym znane wskaźniki nadużyć, które udostępnia nam dostawca tych usług a także wzorce nadużyć, które wykryte zostały na naszych stronach internetowych. Połączone, dają nam zautomatyzowaną ocenę wskazującą prawdopodobieństwo podejrzanej transakcji. Jeżeli nasze systemy wskażą wysoki poziom ryzyka przy twojej transakcji możemy ją odrzucić lub zablokować dostęp do naszych usług. Poszczególne wskaźniki nadużyć są dynamiczne i będą ulegać zmianom w dowolnym momencie w zależności od rodzajów nadużyć wykrytych na świecie, w kraju i na naszych stronach.  

Masz określone prawa w związku z powyższą aktywnością. Nasz system do wykrywania nadużyć został zainstalowany żeby chronić zarówno klientów jak i organizację British Council. Masz prawo zakwestionować każdą decyzję o podejrzeniu nadużycia względem ciebie i otrzymać więcej informacji dlaczego taka decyzja została podjęta. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z IGDisclosures@britishcouncil.org. Lokalnie możesz się z nami skontaktować poprzez adres email:rodo@britishcouncil.org

Ogólne pytania dotyczące ochrony danych osobowych

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować w związku z niniejszym dokumentem lub inną sprawą dotyczącą danych osobowych prosimy o kontakt z British Council’s Data Protection Officer

Information Governance & Risk Management Team
British Council
10 Spring Gardens
London
SW1A 2BN

Telephone: (0)20 7389 4385
Email: InfoGovernance@britishcouncil.org 

Lokalnie możesz się z nami skontaktować poprzez adres email: rodo@britishcouncil.org

 

Dokument sprawdzono: 1 lutego 2019