Projekt CENTRES miał na celu stworzenie pierwszej w Europie platformy współpracy w zakresie nauczania w szkołach przedsiębiorczości przy zaangażowaniu firm z sektora kreatywnego, w tym wymianę doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami.

CENTRES (Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji) był realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i koordynowany przez British Council w Polsce wraz z partnerami z ośmiu państw członkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy, Wielka Brytania).

Obok szeregu działań projektowych, takich jak pilotaże w szkołach, konferencje międzynarodowe, publikacje, czy warsztaty i seminaria, zostały stworzone:

  • online knowledge bank – bank dobrych praktyk zawierający materiały i narzędzia edukacyjne, modelowe aktywności lekcyjne, wskazówki dla nauczycieli i edukatorów pracujących z uczniami;
  • europejska społeczność skupiona wokół działań związanych z nauczaniem przedsiębiorczości;
  • rekomendacje dla przedstawicieli władz w zakresie włączania nowatorskich modeli edukacyjnych do programów nauczania przedsiębiorczości.

Projekt CENTRES (Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji) został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.