Nasze podejście do równości, różnorodności i otwartości

W British Council chcemy usuwać bariery w ramach naszej organizacji oraz tworzyć otwarte i reprezentatywne środowisko nauczania i uczenia się. Naszym celem jest pielęgnowanie różnorodności, walka z rasizmem i wszelkimi formami dyskryminacji. Równość jest fundamentem naszej instytucji.

Promujemy otwartą kulturę organizacyjną. Pragniemy, aby nasi pracownicy, uczniowie i wszyscy, z którymi mamy do czynienia, mogli realizować swój potencjał niezależnie od wieku,  stopnia pełnosprawności, płci, wyznania, przekonań, rasy, pochodzenia etnicznego, kultury i orientacji seksualnej.

Różnorodność zespołów nauczycielskich

Wszystkie placówki edukacyjne British Council dążą do tego, aby zespoły nauczycielskie były różnorodne. Nasi nauczyciele pochodzą z różnych środowisk. Różnią się także tożsamością, narodowością, pochodzeniem etnicznym i wyznaniem. Nauczyciele British Council doskonale znają język angielski i wszyscy mają wspólny cel: chcą, aby nasi uczniowie mieli dostęp do języka angielskiego i jego nauczania na najwyższym poziomie.

Różnorodność, otwartość i równe szanse uczniów

Nasi uczniowie mają zróżnicowane potrzeby. Efektywna praca z różnorodnymi uczniami, która wymaga pozytywnej reakcji na ich rozmaite potrzeby, to podstawowa część pracy British Council. Uważamy, że każdy zasługuje na lekcje języka angielskiego na wysokim poziomie, które pozwalają osiągnąć  najlepsze wyniki. 

Nasze zaangażowanie na rzecz równości, różnorodności i otwartości

Jako światowa instytucja kulturalna mamy wyjątkową szansę, aby jednoczyć ludzi, umożliwiać im nawiązywanie międzynarodowych znajomości, a także wymianę poglądów w bezpiecznym, zaufanym i przyjaznym środowisku edukacyjnym. Podstawą naszej pracy jest budowanie przez przedstawicieli różnych kultur głębokich, trwałych relacji opartych na szacunku. Wspólnie sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji oraz rasizmu wobec wszystkich osób, z którymi pracujemy, w tym naszych pracowników i uczniów.

Jesteśmy mocno zaangażowani w promowanie równości, różnorodności i otwartości. Przeciwdziałamy dyskryminacji i dokładamy starań, aby wszystkich traktować sprawiedliwie.