Szukamy designerów

British Council poszukuje freelancerów zajmujących się projektowaniem graficznym do celów marketingowych.

Wybrani projektanci będą wspołpracować z działem marketingu zajmującym się promocją kursów angielskiego (SBU: English) w Polsce. 

Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat z opcją przedłużenia o maksymalnie 2 dodatkowe przedłużenia po jednym roku każde (całkowity okres to 2 lata, +1 rok, +1 rok).

Przegląd działalności

Poniższa lista obejmuje usługi, jakich oczekuje British Council. Należy pamiętać, że nie wyczerpuje ona wszystkich wymagań:

  • Adaptacja szablonów cyfrowych udostępnionych przez British Council w programie Photoshop lub InDesign.
  • Płatne: kreatywny rozwój i projektowanie dla najpopularniejszych płatnych kanałów we wszystkich formatach, w tym posty w mediach społecznościowych, historie, krążki, reklamy displayowe i wideo, reklamy programmatic, GDN, reklamy wideo na YouTube, reklamy displayowe i animowane, audio dla Spotify i 
  • Projektowanie materiałów offline, w tym drukowanych materiałów promocyjnych, takich jak ulotki, broszury, banery wydarzeń itp.

Z zastrzeżeniem wszelkich zmian zgłoszonych potencjalnym dostawcom przez British Council zgodnie z Warunkami oferty, przewidywane ramy czasowe mające zastosowanie do niniejszego Procesu zakupów są następujące:

Akcja Data
Zapytanie oferowe (RFP) wystosowane do dostawców składających oferty 22 listopada
Ostateczny termin zadawania pytań wyjaśniających (Clarification Deadline) 29 listopada
British Council udzieli odpowiedzi na pytania wyjaśniające 1 grudnia
Ostateczny termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe przez potencjalnych dostawców (Response Deadline) 12 grudnia
Podjęcie ostatecznej decyzji 19 grudnia
Zawarcie umowy z wyłonionymi dostawcami 22 grudnia
Data rozpoczęcia umowy 8 stycznia

Aby złożyć wniosek, należy przesłać całą obowiązkową dokumentację (Supplier Response i Pricing Approach) opisaną w Zapytaniu ofertowym na adres emilia.dadacz@britishcouncil.pl do 12 grudnia, zgodnie z sekcją „Timescales” dokumentu RFP/ITT.