Ed Vulliamy in Cracow
Ed Vulliamy in Cracow
Date
Środa 21 Maj 2014 -
17:00 do 23:59
Miejsce
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków

Dyskusja otwarta z udziałem gościa specjalnego Eda Vulliamy’eg: Narkobiznes i dysfunkcyjność państwa we współczesnym świecie (o globalnych powiązaniach narkobiznesu). 

Ed Vulliamy jest brytyjskim dziennikarzem i reporterem piszący dla „The Guardian” i „The Observer”, korespondentem wojennym z wielu krajów. 

W 2013 roku otrzymał Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki za książkę pt. „Ameksyka. Wojna wzdłuż granicy”.