Theatre
Date
Czwartek 20 Lut 2014 - 00:00 do Piątek 21 Lut 2014 - 00:00
Miejsce
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

Wykład jest próbą zarysowania pojęć, które mogłyby pomóc w rozwinięciu teoretycznej historii pojęcia odbiorcy.

Nicholas Ridout zastanowi się nad tym, jak figura widza – zarówno w teatrze jak i w szerszym kontekście publicznym – może być pomocna w zrozumieniu procesu formowania się podmiotowości w okresie panowania burżuazji w Europie od początku XVIII wieku. Taki powrót do historii ma na celu pokazanie, że współczesnego doświadczenia odbiorcy, a szerzej teorii recepcji nie można w pełni zrozumieć bez krytycznej oceny ich historycznego wymiaru.

Wykład odbędzie się w czwartek 20 lutego o godzinie 18:00.

W piątek, 21 lutego Nicholas Ridout poprowadzi zamknięte seminarium „Odbiorcy, publiczność, ekonomia”. Na seminarium obowiązują zapisy. Zgłoszenia składające się z bio (max. 300 słów) i krótkiego uzasadnienia chęci udziału w seminarium (max. 500 słów) prosimy kierować na adres: zapisy@artmuseum.pl z dopiskiem „PUNKTY STYKU” w temacie wiadomości. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 lutego 2014.