Dr Fiona Bartels-Ellis "Równość i różnorodność w edukacji"

Poniedziałek 24 Lis 2014 - 00:00 Centrum Konferencyjne Muranów, Warszawa

Campus Warsaw Seminar to nieodpłatne, skierowane wyłącznie do nauczycieli seminarium, o bieżących zagadnieniach wykraczających poza ramy szkoły. Dr Fiona Bartels-Ellis pełni funkcję Kierowniczki ds. Równych Szans i Różnorodności przy British Council od 2000 roku i cieszy się powszechnym uznaniem jako rzeczniczka  równego traktowania. Niedawno została uznana za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób w Wielkiej Brytanii.

Seminarium odbędzie się 24 listopada w Centrum Konferencyjnym Muranów w Warszawie.