Think (in) visual communication
Think (in) visual communication
Date
Wtorek 09 Gru 2014 - 00:00 do Sobota 13 Gru 2014 - 00:00
Miejsce
Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

"Think (in) visual communication" / "Myślenie w komunikacji wizualnej" to międzynarodowa konferencja (12-13 grudnia), która koncentruje się na intelektualnym procesie towarzyszącym tworzeniu i przetwarzaniu języka wizualnego, teoretycznych i eksperymentalnych metodach rozwiązywania problemów komunikacyjnych poprzez projektowanie graficzne oraz metodach kształcenia i treningu myślenia w procesach twórczych i projektowych. Wydarzenie poprzedzą trzydniowe warsztaty (9-11 grudnia). 

Główny temat został podzielony na cztery sekcje odpowiadające następującym tematom:

  1. projektowanie skierowane na użytkownika – udział i wpływ użytkownika na przebieg procesu projektowego
  2. możliwości naszych mózgów
  3. wizualizacja procesów myślowych
  4. pułapki w myśleniu projektowym

Warsztaty

Warsztaty dostarczą uczestnikom narzędzi użytecznych w budowaniu komunikatów wizualnych, ułatwiających uczenie się (warsztaty dla dzieci) i krzewienie wiedzy (warsztaty dla naukowców, projektantów i animatorów kultury), wskażą sposoby przekazywania złożonych informacji w postaci inteligentnych pakietów danych (warsztaty projektowania rzeczywistości rozszerzonej) i pomogą kreować piękne, łatwo dostępne dla użytkowników komunikaty wizualne (warsztaty „zapisz i zobacz swoje myśli”).