Jak uczymy dorosłych

Chcemy, by nauka języka była inspirującym i owocnym doświadczeniem dla każdego. Wierzymy, że możemy to osiągnąć gdy:

  • stworzymy przyjazną atmosferę w klasie, która pozytywnie wpłynie na proces uczenia się;
  • zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, w sposób który rozwija umiejętności efektywnego komunikowania się;
  • zajęcia są urozmaicone, poprzez wykorzystanie tablic interaktywnych, sprzętu audiowizualnego i pomocy multimedialnych;
  • uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, rozwijających ich zdolności językowe;
  • nauczyciele są pozytywnie nastawieni, a błędy popełniane przez studentów traktowane są jako naturalna część procesu uczenia się;
  • postępy w nauce są na bieżąco monitorowane przez nauczyciela, a następnie omawiane z uczestnikiem kursu.