Nasi nauczyciele stosują różnorodne i sprawdzone metody nauczania, które w połączeniu z najnowszymi materiałami edukacyjnymi i odpowiednimi technologiami pomogą Ci osiągnąć Twoje cele.

Kursy dla dorosłych są skoordynowane z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) oraz zawierają:

  • oparte na scenariuszu ćwiczenia rozwijające mówienie, które rozwiną Twoją pewność siebie
  • nowoczesne metody nauczania, dzięki którym zyskasz umiejętności przydatne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym
  • konstruktywną informację zwrotną, która pomoże Ci śledzić postępy w nauce
  • możliwości rozwinięcia świadomości międzykulturowej
  • wszechstronny wybór dodatkowych materiałów.

W tej sekcji