Jak uczymy dzieci i młodzież

W British Council uważamy, że uczenie przez zabawę jest najbardziej efektywne i skutecznie angażuje młodych uczniów. Nasze metody motywują uczniów i zapewniają postępy w nauce. Stosujemy techniki Assessment for Learning (AfL), które kształtują zdolność dzieci do samooceny i w znaczny sposób ułatwiają robienie postępów w nauce.

Udowodniono naukowo, że AfL:

  • znacząco zwiększa osiągnięcia uczniów,
  • pomaga uczniom zrozumieć, czego się uczą,
  • pomaga uczniom określić obszary wiedzy i umiejętności, które muszą doskonalić.

Nauka języka jest najskuteczniejsza gdy:

  • uczniowie w pełni i aktywnie uczestniczą w zajęciach, a przyjazna atmosfera na lekcji pozwala im nabrać pewności siebie,
  • uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe poprzez ciekawe i stymulujące ćwiczenia,
  • nauczyciele są pozytywnie nastawieni, a błędy popełniane przez uczniów są naturalną częścią procesu uczenia się,
  • zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim,
  • rodzice są angażowani w proces uczenia się.