Młodzież ucząca się w British Council doskonale się rozwija ponieważ nauczyciele motywują i angażują uczniów w naukę. 

Kursy dla młodzieży:

  • kładą nacisk na wszystkie obszary komunikacji – słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
  • zawierają różnorodne ćwiczenia i materiały edukacyjne, w tym oparte na nowych technologiach
  • rozwijają kluczowe umiejętności uczenia się, dzięki czemu pomagają w organizacji pracy i monitorowaniu postępów w nauce
  • zapewnią uczniom umiejętności językowe potrzebne na studiach, egzaminach, w pracy i sytuacjach towarzyskich.