(1) Ogólne Zasady i Warunki

Dokument ten, zatytułowany “Warunki użytkowania i Prywatność”, określa normy dotyczące rezerwacji konsultacji, przeprowadzania testu poziomującego online przez Fundację British Council oraz korzystania z Portalu Studenta wraz z platformą rezerwacyjną.

(2) Usługi online

Platforma Fundacji British Council z testem poziomującym online (OLC) i Portal Studenta zapewniają dostęp do:

 • Rezerwacji konsultacji w jednym z naszych centrów lub online
 • Zarządzania rezerwacją konsultacji za pośrednictwem Portalu Studenta
 • Testu poziomującego online

(3) Korzystanie z usług

Korzystanie z Platformy Fundacji British Council z testem poziomującym online (OLC) i Portalu Studenta oznacza pełną zgodę na niniejsze warunki użytkowania i prywatności.

Fundacja British Council zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszych warunków użytkowania i prywatności.

(4) Test poziomujący online

4.1 Test poziomujący dostępny jest w formie elektronicznej.

Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie odpowiednich warunków do jego ukończenia.

 • Dostęp do komputera lub tabletu z dostępem do Internetu
 • Dostęp do przeglądarki
 • Czas na jego ukończenie bez zakłóceń

4.2 Rejestracja i dostęp do wyniku testu poziomującego online oraz konsultacji są unikalne dla Klienta i nie mogą być udostępnione innej osobie.

(5) Portal Studenta

Dokonując rezerwacji na Platformie Fundacji British Council z testem poziomującym online, student uzyskuje dostęp do naszej platformy rezerwacji (Portal Studenta), wykorzystywanej wyłącznie do zarządzania testem poziomującym i rezerwacji konsultacji, na której aktualizowane są dane dotyczące szczegółów rezerwacji i możliwość jej zmiany).

(6) Potwierdzenie dokonania rezerwacji

Szczegóły rezerwacji zostaną przesłane formą elektroniczną na adres e-mail lub smsem na dane podane przez Klienta.

E-mail będzie zawierał nazwę użytkownika oraz hasło z dostępem do Portalu Studenta.

(7) Wyniki testu poziomującego online

Wynik testu poziomującego online zostanie podany podczas konsultacji.

(8) Wykorzystanie wyników testu poziomującego online

Wynik ten nie może zostać wykorzystany jako formalny dowód kwalifikacji w języku angielskim, a jego celem jest wyłącznie poinformowanie o rejestracji na kursie Fundacji British Council.

Wynik testu jest ważny przez sześć miesięcy od daty jego ukończenia.

(9) Zmiany w rezerwacji

Fundacja British Council zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rezerwacji konsultacji i poinformowaniu Klienta o powyższym, używając danych kontaktowych podanych w formularzu.

(10) Ograniczenia wiekowe

Platforma Online oraz Portal Studenta Fundacji British Council będą udostępnione wyłącznie osobom pełnoletnim.

(11) Różnorodność i integracja

Fundacja British Council dąży do zapewnienia wszystkim osobom równych szans.

Jeśli jesteś niepełnosprawny lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, Fundacja British Council dokona odpowiednich zmian, aby zapewnić Ci dostęp do usług platformy Fundacji British Council z testem poziomującym, Portalu Studenta oraz konsultacji.

Prosimy o podanie odpowiednich informacji Fundacji British Council nie później niż na dwa dni przed wizytą lub podejściem do testu poziomującego, abyśmy mogli podjąć niezbędne kroki w celu dostosowania warunków do Twoich potrzeb.

(12) Zobowiązania Klienta

Dołożymy wszelkich starań, aby udostępnić Klientom usługi platformy Fundacji British Council z testem poziomującym oraz Portal Studenta w potwierdzonym terminie. Jednakże ze względu na rodzaj świadczonych usług, Fundacja British Council nie może zagwarantować, że korzystanie z Usługi Cyfrowej będzie nieprzerwane oraz wolne od błędów. W żadnym wypadku Fundacja British Council nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, niepowodzenia dostawy lub inne straty lub szkody, wynikające z przesyłania danych przez sieć i urządzenia komunikacyjne, w tym Internet, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa Cyfrowa może podlegać ograniczeniom, opóźnieniom i innym problemom, nieodłącznie związanym z korzystaniem z takiej formy komunikacji.

 

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności żadnej ze stron za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z jej zaniedbania (lub w przypadku Fundacji British Council, odpowiedzialności jej pracowników w trakcie zatrudnienia) lub za wprowadzenie w błąd, lub w jakichkolwiek innych okolicznościach, w których odpowiedzialność nie może być ograniczona na mocy jakiegokolwiek obowiązującego prawa.

W żadnym wypadku Fundacja British Council nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczywiste lub domniemane straty pośrednie lub straty wtórne, niezależnie od ich powstania.

Polityka Prywatności - (1) Zakres Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych związanych z używaniem Platformy Online oraz Portalu Studenta, należących do Fundacji British Council.

Fundacja British Council będzie wykorzystywać informacje podane podczas rejestracji i korzystania z Platformy Online, w tym dane osobowe.

Należą do nich następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Specjalne wymagania - jeśli dotyczy
 • E-mail
 • Telefon

Informacje podane przez Państwa zostaną wykorzystane do:

 • zarządzania testem online
 • zarządzania rezerwacją konsultacji
 • przechowywaniu Twoich danych w naszym systemie zarządzania studentami
 • promowania odpowiednich produktów i usług

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby odróżnić Państwa od innych użytkowników naszej witryny, bez przechowywania jakichkolwiek danych osobowych. Pomaga nam to zapewnić komfort użytkowania, a także pozwala nam ulepszać naszą stronę.

Nasza pełna Polityka Prywatności jest dostępna tutaj: 

www.britishcouncil.org/privacy-cookies/cookies

Polityka Prywatności - (2) Podstawa prawna

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych wynika z charakteru świadczonych usług i sposobu ich korzystanie, Twojej zgody na warunki użytkowania i prywatności platformy OLC oraz Twojej zgody na otrzymywanie aktualizacji marketingowych.

Polityka Prywatności - (3) Zgoda marketingowa

W przypadku wyrażenia na to zgody, Fundacja British Council wykorzysta podane informacje, aby przesyłać szczegółowe informacje na temat interesujących działań, usług i wydarzeń (w tym wydarzeń towarzyskich). Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając na link rezygnacji z subskrypcji w naszej korespondencji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Polityka Prywatności - (4) Przechowywanie danych osobowych

Wyniki testu poziomującego będą przechowywane przez jeden rok, a informacje dostarczone przez Państwa na okres siedmiu lat od momentu ich pobrania.