By IELTS Expert

28 Cze 2023 - 15:00

How to write an essay in English, blog image

Wiele osób uważa, że pisanie jest najtrudniejszą formą posługiwania się językiem angielskim. Może być to spowodowane małą wiarą w swoje możliwości. Dzięki praktyce i wskazówkom zawartym w tym tekście nabierzesz pewności siebie, której potrzebujesz, aby maksymalnie wykorzystać swoje umiejętności językowe w trakcie pisania eseju. Może zainteresować Cię także inny artykuł, zawierający wskazówki dotyczące przygotowania się do części pisemnej egzaminu. W tym artykule natomiast zajmiemy się trzema etapami pisania - planowaniem, pisaniem i sprawdzeniem tekstu.

Jeśli przygotowujesz się do egzaminu lub testu, pamiętaj, że w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących formatu egzaminu, powinieneś zawsze udać się bezpośrednio do źródła - czyli na stronę internetową IELTS lub Cambridge English. Osoby przystępujące do IELTS mają możliwość darmowego sprawdzenia i oceny swojej umiejętności pisania w Academic Writing lub General Training Writing na stronie internetowej IELTS Academic Writing tests i General Training Writing tests.  Możesz także ćwiczyć pisanie odpowiedzi – w tym celu pobierz plik IELTS Writing Answer Sheet.

Planowanie

Planowanie stanowi integralną część pisania. Możesz stwierdzić „nie lubię planować”, ale mimo wszystko to robisz! Nawet podświadomie. Poprawa procesu Twojego planowania może znacząco poprawić Twoje wyniki testu. Jako nauczyciel, obserwuję wiele uczniów i uczennic. Ci z nich, którzy świadomie planują to, co chcą napisać, osiągają lepsze wyniki na testach. 

Planowanie część 1: Skup się na pytaniu bądź treści zadania

Jeśli przygotowujesz odpowiedź na pytanie na sprawdzianie, teście, lub egzaminie, kluczowe jest udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania. Dobre planowanie (nawet, jeśli sporządzenie planu zajmie Ci pięć minut) pozwoli utrzymać Ci wypowiedź we właściwym torze. 

Zacznij od podzielenia pytania na części. Zazwyczaj pytanie składa się z dwóch lub trzech punktów(np. trzy punkty w Cambridge First). Ważne jest to, aby nie tylko omówić wszystkie aspekty pytania, lub zadania, ale dokładnie pokazać to nauczycielowi lub egzaminatorowi. Z tego powodu sugeruję omówienie każdego aspektu w oddzielnym akapicie Twojego eseju. 

Planowanie część 2: Gromadzenie słownictwa i pomysłów

Po zaplanowaniu treści akapitów pomyśl o słownictwie, którego chcesz użyć. Możesz spróbować napisać jeden akapit pod kątem konkretnego zagadnienia, ale gdy zaczniesz go planować, możesz zauważyć luki w swoim słownictwie i lepiej będzie napisać ten akapit z innej perspektywy. Wybierz pomysły, które najlepiej pasują do tego, co możesz jasno sformułować po angielsku. 

Planowanie część 3: Napisz wybrane fragmenty eseju

Nawet gdyby założyć, że posiadasz pełen zasób słownictwa, nie byłoby Ci łatwo wyrazić niektórych pomysłów za pomocą pisma. Związek przyczynowo-skutkowy, spekulacje oraz hipotetyczne scenariusze to abstrakcyjne koncepcje, które utrudniają nam precyzyjne wyrażanie myśli. Mimo tego pisanie eseju to świetna okazja, aby zaprezentować Twoje umiejętności językowe i wykazać się znajomością gramatyki. 

Wyobraź sobie, jak zamierzasz przedstawiać argumenty, a jeżeli utkniesz, spróbuj zapisać ten fragment eseju w swoim planie. Może to być całe zdanie lub tylko fraza. To pomoże Ci zdecydować, czy Twoja znajomość angielskiego jest wystarczająca, aby przedstawić naprawdę imponujący pomysł, czy też potrzebujesz uprościć swoje myśli, aby pozostać jak najbardziej zrozumiałym dla czytelnika.

Pisanie część 1: Wykorzystaj swój plan!

Widziałem wielu studentów, którzy tworzyli logiczne i kompetentne plany odnoszące się do pytania, ale jak tylko zaczynali pisać, stawali się chaotyczni.

Oczywiście, możesz dokonywać zmian w trakcie pisania, na przykład, gdy wpadniesz na nowy pomysł, ale sugeruję Ci podążać za swoim plenem, żeby uniknąć niepotrzebnego rozproszenia. W ten sposób będziesz także pamiętał o przestrzeganiu limitu słów i czasu.

Pisanie część 2: Napisz wstęp na samym końcu

Może wydać Ci się to dziwne, ale przynajmniej rozważ ten pomysł. Celem wstępu jest przekazanie czytelnikowi tego, co przeczyta w dalszej części eseju. Jak w takim razie można napisać dobry wstęp przed stworzeniem reszty pracy? 

Trudno napisać wstęp na pustej kartce, ale staje się to dużo łatwiejsze, gdy mamy już przed sobą napisany cały esej. 

Nawet jeśli piszesz na papierze, to i tak możesz napisać wstęp na samym końcu - po prostu zostaw sobie na niego kilka wolnych linijek. 

Pisanie część 3: Upewnij się, że wstęp i zakończenie do siebie pasują

Wstęp i zakończenie powinny być zgodne z pozostałymi akapitami. Może to wydawać się oczywiste, ale wielokrotnie czytałem eseje, których wstęp przedstawiał konkretną tezę, która zostawała rozwiana w następnych akapitach i w zakończeniu. 

Tego problemu można uniknąć, jeśli napisanie zakończenia zostawimy na sam koniec, tuż po stworzeniu wstępu. Innym rozwiązaniem jest dokładne przemyślenie tego, co myślimy i czujemy na temat danego zagadnienia przed rozpoczęciem pisania. Nie chodzi mi o wielogodzinne myślenie nad tematem, a zaledwie minutę, lub dwie podczas sporządzania planu eseju. 

Pisanie część 4: Używaj wyrazów łączących

Wyrazy łączące są często źle rozumiane jako sposób na wykazanie się „formalnym angielskim”, ale w rzeczywistości używamy ich cały czas, nawet gdy rozmawiamy ze znajomymi. Używamy ich w mowie i piśmie np. ,,Moim kolejnym argumentem jest...”. Wyrazy łączące pomagają słuchaczowi lub czytelnikowi podążać za naszym tokiem rozumowania. 

Po napisaniu tekstu

To kolejna część, której wiele osób bardzo nie lubi - trzeba przeczytać to, co się napisało!

Sprawdź poprawność pisowni, brakującą końcówkę -s w trzeciej osobie, wielkie litery, wszystkie błędy, do których masz skłonność... a jeśli nie wiesz, jakie błędy popełniasz - przyczyną może być to, że nie masz wyrobionego nawyku sprawdzania swojego tekstu po jego napisaniu. 

Ponadto powinieneś przeczytać swój tekst, ponieważ to przyjemne sprawdzić jak dobry esej się napisało i jak trafnych argumentów się użyło. Udało ci się! Dobra robota!